Yüksek Lisans Tezleri konularına göre sıralanmış olup, özet bilgilerine konu isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye bölüm kütüphanemizden erişebilirsiniz.

A. Filiz Zorlu Kaman
 • Doğa Koruma Alanlarında İmar Hakkı Aktarımı ve Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Bir İnceleme
 • Ahmet Hilmi Erciyes
 • İmar Uygulamalarında Kamu Tesislerine Ayrılan Parsellerin Durumları ve Sorunlarının Analizi: Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik ve Alacaatlı Mahalleleri Örneği
 • Aliye Sezer
 • Konut Finansman Sistemleri ve Türkiye Uygulaması
 • Amani Michael Uisso
 • Tanzanya'da Arazi Mülkiyeti, Kullanımı ve Arazi Geliştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşegül Dinç
 • Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Taşınmazlara İlişkin Planlama Faaliyetinin Taşınmazın Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • Enise Kılıç Seyyar
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Sosyal ve Ekonomik Yönden Analizi: Kırıkkale İli-Delice İlçesi Köy Toplulaştırma Örneği
 • Funda Çatalbaş
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Mekansal ve Sosyo-Ekonomik Etkileri: Diyarbakır İli Suriçi Bölgesi Örneği
 • Gizem Hayrullahoğlu
 • Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlarda Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Alacaatlı-Yaşamkent Mahalleleri Örneği
 • Gizem Ulusoy
 • Gelişmekte Olan Ekonomilerde Uluslararası Gayrimenkul Yatırımlarının Yeri ve Önemi
 • Gül Melek Bozkurt
 • Türkiye'de Kamu Konutları Yönetimi ve Konut Kiralarının Analizi: Ankara İli Örneği
 • Gülnaz Şengül
 • Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Türkiye'deki Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Hakan Küçüktürk
 • Ankara İlinde Yapı İşkolundaki İş Kazalarının Yapı Maliyetine Etkileri
 • Hatice Yıldırım
 • TOKİ’nin Sosyal Konut ve Lüks Konut Projelerinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği
 • Havva Nisa Tunçer
 • Ulaşımın Arazi Kullanımı ve Taşınmaz Değerine Etkilerinin Analizi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Çevreyolu Çevresi Örneği
 • İlhan Yıldırım
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Tespit İşlemlerinin Etkinlik ve Verimlilik Kavramları Açısından Değerlendirilmesi
 • Kamuran Dinç
 • Konut Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yapım Maliyeti Üzerine Etkileri
 • Mehmet Türk
 • Ticari Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yer Seçimi Analizi: Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin Kuruluş Yerlerinin İncelenmesi
 • Müge Erekmekçi
 • Türk Özel Hukuku’nda Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde Üst Hakkı
 • Musa Kızıltepe
 • Türkiye'de Konut Politikasının Belirlenmesinde Kredilerin Etkisi ve Değişen Rolü
 • Pınar Demirhan
 • Yatırımların Teşvikine Yönelik Kamu Taşınmazları Tahsisleri ve Türkiye Uygulaması
 • Rodrigue Bazame
 • Arazi Yönetimi ve Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Politikası: Burkina Faso Örneği
 • Selim Armut
 • Kentsel Donatı Alanları İçin Arazi Edinimi Değer İlişkisi ve Çevre Taşınmaz Değerleri: Merzifon Meydan Projesi Örneği
 • Serdar Gündoğan
 • Türkiye'de Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis İşlemleri ve Sorunlarının Analizi
 • Sinan Güneş
 • Depremden Etkilenen Betonarme Konutların Onarım ve Yıkımına İlişkin Karar Sürecine Maliyetlerin Etkisi: Van Kenti Örneği
 • Toygun Atasoy
 • Türkiye'de Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminin Sınırlandırılması Antalya ili Alanya ilçesi Örneği
 • Uğur İhtiyaroğlu
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Hukuki Sorunların Yargı Kararları Işığında İncelenmesi
 • Ümit Yıldız
 • Gayrimenkul Bilimlerinde Kitlesel Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi
 • Yasemen Aslı Yılmazgil
 • Arazi Kirası, Kullanımı ve Arazi Kaynaklarının Korunması İlişkilerinin Analizi: Düzce İli Örneği