A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 1. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 2. Not Ortalaması en az 2,00/4,00 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 3. Lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).
 4. Son üç yıl içinde girilmiş ALES Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).
  1. Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için anadilleri dışında YDS-TOEFL-IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca) sınavlarda alınacak sonuç belgesi (YDS için en az 50 ve diğer sınavlardan alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında bulunan karşılıkları).
  2. Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için yabancı dil şartı yoktur.
 5. Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.
 6. Anabilim Dalı’mız lisansüstü programlarına yılda iki defa öğrenci alımı yapılmakta olup (güz ve bahar) kayıt tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili tüm duyurular Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr. Güz dönemi başvuruları genelde Haziran-Temmuz aylarında, bahar dönemi başvuruları ise Aralık ayı sonu Ocak ayı başlarında yapılmaktadır.

B. DOKTORA PROGRAMI

 1. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 2. Not Ortalaması en az 3,00/4,00 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).
 4. Son üç yıl içinde girilmiş ALES Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).
 5. Doktora öğrenimi yapacak adaylar kendi anadilleri dışında YDS-TOEFL- IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça)  sınavlardan alınacak sonuç belgesi (YDS için en az 55 ve diğer sınavlardan  alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında  bulunan karşılıkları).
 6. Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.
 7. Anabilim Dalı’mız lisansüstü programlarına yılda iki defa öğrenci alımı yapılmakta olup (güz ve bahar) kayıt tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili tüm duyurular Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir ( http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr ). Güz dönemi başvuruları genelde Haziran-Temmuz aylarında, bahar dönemi başvuruları ise Aralık ayı sonu Ocak ayı başlarında yapılmaktadır.

 

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi dört yarıyıl ile sınırlı olacaktır.