ÖN KAYIT KOŞULLARI:
• Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
• Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
• Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi.

YÜKSEK LİSANS:
• Lisans Mezuniyet Belgesi.
• Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
• Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
• Tezli Yüksek Lisans için ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) en az ≥ 60 olmalıdır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES koşulu aranmaz.
• T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.