Gayrimenkul Bilimleri alanında çalışan uzmanlar ve profesyonellerinin hızla değişen ve gelişen alanlarda hizmet içi eğitim ve geliştirme veya güncelleme eğitimlerinin yapılmasına özel önem verilmektedir. Bu kapsamda bütün kamu kurumlarının inşaat-emlak, kamulaştırma, mali işler, hukuk müşavirliği ve diğer birimlerinin gayrimenkul değerleme, proje geliştirme ve proje değerleme, arazi edinimi, kamulaştırma, toplulaştırma, imar uygulamaları, gayrimenkullerin envanteri ve değerleme işlemleri, varlık değerleme, konut kredisi talep analizi ve gayrimenkul değerleme, gayrimenkul piyasa analizleri, ihtiyaç analizi, borç tasfiyesi ve icra ve iflas aşamasında değerleme çalışmaları, değerleme ve muhasebe standartlarının entegrasyonu, değerleme çalışmalarının denetimi ve gözden geçirme gibi konular başta olmak üzere her yıl düzenli eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına hizmet edilmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından Üniversitemizin ilgili birimleri, kamu ve özel kuruluşlar, uzman kişiler ve uluslararası gayrimenkul meslek örgütlerinin işbirliği ile birçok kısa süreli kurs ve sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. Eğitim programlarına kamu ve özel kurumlardan talep olması halinde, programların detayları (ders programı, saat ve ders verecek uzmanlar), zamanlama ve olası eğitim tarihleri her akademik yılda yeniden belirlenmektedir. Eğitim programının süresinin 60 saat ve üzerinde olması durumunda, program sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan katılımcılara sertifika ve 60 saatin altındaki programların katılımcılarına ise katılım belgesi verilmektedir. Eğitim programlarında teori ve uygulamaya birlikte yer verilmekte ve sorun odaklı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Kısa süreli eğitim programları ve uzmanlık kurslarının fiyatları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup, bu fiyatlardan gruplardaki katılımcı sayısı ve Ankara Üniversitesi mezunlarına özel indirim yapılmaktadır.

Anabilim Dalımız ile tarafından ulusal ve uluslararası işbirliği içinde her yıl açılan başlıca kısa süreli eğitim ve sertifika programları aşağıda verilmiştir:

Program AdıTalep Eden Grupların Özelliklerine Göre Önerilecek Süresi (Saat)Hedef Kitle
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Geliştirilmesi, İhtiyaç Analizi, Tasarım Projelerinin Seçimi ve Değerleme Eğitim Programı 100 ile 120 saat arasında
Konut Finansman Sistemleri, Değerleme ve Risk Analizleri Eğitimi 80 ile 100 Saat arasında
Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetimi Eğitim Programı 60 ile 90 saat arasındaBelediye başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticileri ile denetim uzmanları/kurumları
Konut Kredilerinde Menkulkıymetleştirme Yöntemleri Eğitim Programı 80 ile 100 Saat arasında
Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Temel Eğitim Programı90 ile 120 saat arasında
Yerel Yönetimlerin Taşınmazları, Taşınmaz Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları 120 ile 150 Saat arasındaBelediye başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticileri ile denetim uzmanları/kurumları
Belediyelere Yönelik Emlak Vergisi Amaçlı Değerleme Sistemi ve Değerleme Uygulamalarının İyileştirilmesi 100 ile 120 Saat arasında
Belediye başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticileri ile denetim uzmanları/kurumları
Kamu Taşınmazları Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları 120 ile 150 Saat arasında
Taşınmaz Piyasa ve Sürüm Analizi Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimi 50 ile 70 Saat arasında
İmar Hakkı Transferi ve Uygulamaları Eğitimi 50 ile 70 saat arasında
Değer Esaslı İmar Uygulama Yöntemleri ve Türkiye Modeli120 ile 140 Saat arasında
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Temel Eğitim Programı 140 ile 180 saat arasında
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi Temel Eğitim Programı 100 ile 120 Saat arasında
Ticari İşletme Değerleme Temel Eğitim Programı 100 ile 120 Saat arasında
Gayrimenkul Proje Hazırlama ve Değerleme (Proje Çevrimi) Temel Eğitim Programı 70 ile 100 saat arasında
Spor Kulüplerinin Değerleme İşlemleri ve Varlık Yönetimi 60 ile 90 saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-I: Limanlar, Yat Limanı, Havaalanı ve Serbest Bölgeler Değerleme Uygulamaları 40 ile 50 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-II: Alışveriş Merkezleri ve Ticari Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları 40 ile 50 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-III: Bilbord Değerleme Uygulamaları 16 ile 20 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-IV: Sanat Eserleri ve Tarih Eserlerin Değerleme Uygulamaları 40 ile 50 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-V: Sanayi ve Ticaret İşletmelerinin Değerleme Uygulamaları 50 ile 70 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-VI: Maddi Olmayan Varlıklar ve Marka Değerlemesi Uygulamaları 50 ile 70 Saat arasında
Özel Amaçlı Değerleme Uygulamaları Eğitim Programları-VIII: Doğal Kaynakların Değerleme İşlemleri (Maden Hakkı ve Su Hakkı Değerlemeleri) 45 ile 60 Saat arasında
Farklı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisi ve Uygulamaları: Enerji Nakil Hatları 16 ile 20 Saat arasında
Farklı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisi ve Uygulamaları: Boru Hatları 16 ile 20 Saat arasında
Değerleme Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi ve Denetimi Eğitim Programı 60 ile 80 Saat arasında
Profesyonel Gayrimenkul Yönetimi Uygulamaları: Siteler ve Apartmanların Profesyonel Yönetimi Uygulamaları 50 ile 70 Saat arasında
Tesis ve Kaynak Yönetimi Eğitim Programı 80 ile 100 Saat arasında
Taşınmaz Bilimleri Alanındaki Diğer Programlar