Aşağıda konuları verilmiş seminerlerle ilgili özet bilgileri üzerini tıklayarak indirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye bölüm kütüphanesinden erişebilirsiniz.

A. Filiz Zorlu Kaman
 • Doğa Koruma Alanlarında İmar Hakkı Aktarımı Yönteminin Uygulanışı
 • A. Filiz Zorlu Kaman
 • Dünyada Sosyal Konut Politikalarının İncelenmesi
 • Akın Öztürk
 • Gayrimenkul Kira ve Değer Endeksleri
 • Ali Önder
 • Hazine Taşınmazlarının Satışı
 • Ali Onuralp Ünal
 • Kamu Ulaşım Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi
 • Arzu Tokat
 • Taşınmaz Bilimlerinde Kitlesel Değerleme İşlemleri ve Uygulamaları
 • Aslı Tuba İlhan
 • Özelleştirme Uygulamalarının Değer Tespit Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Atilla Fırat
 • Belediyelerin Gelirleri: Gayrimenkul Gelirlerinin Payı
 • Ayşe Ünal
 • 6360 Sayılı Kanun İle Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Alanlarının Kentle Bütünleşme Sorunları Muğla Menteşe İlçesi Üzerine Bir Çalışma ''Muğla'nın İki Yüzü''
 • Ayşegül Dinç
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkileri ve Uygulamaları
 • Ayşen Sanbur
 • Taşınmaz Geliştirmede Sürdürülebilirlik Olgusunun Değere Etkisi
 • Banu Suna Saltık
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hukuki Yapısı ve İşlevleri
 • Bilgi Yılmaz
 • Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Teknikleri ve Uygulamaları
 • Buğra Kağan Esen
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Matematiksel Model Denemeleri
 • Elçin Şimşek Öncü
 • Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Hukuki Durumlarının Tespiti
 • Emrullah Töremen
 • Aynı Cadde veya Sokağa Ait Arsa Birim Değerinin Farklı Mahalle veya Belediye Bakımından Tespitindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Ankara İlinden Seçilmiş Örnekler
 • Ertekin İpek
 • Kentsel Arazi Politikalarının Uygulama Aracı Olarak Kamulaştırma
 • F. Feza Yılmaz Mendeş
 • Devre Mülk Sözleşmeleri ve Yönetimi
 • Gül Melek Bozkurt
 • Türkiye'de Kamu Konutları Yönetimi
 • Hakan Küçüktürk
 • Bina Yapım Sürecinde İş Kazaları
 • Hakan Yılmaz
 • Borsada İşlem Gören İnşaat Şirketlerinin Değerlemesi
 • Halil Altunçanak
 • Mülkiyet Hakkı Gelişimi ve Kısıtlanması
 • Harun Bolut
 • Sürdürülebilir Kalkınma Yönünden Tarım Kooperatiflerinin İşlevleri
 • Hatice Yıldırım
 • TOKİ'nin Sosyal Konut ve Lüks Konut Projelerinin Gayrimenkul Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Havva Nisa Tunçer
 • Ulaşımın Arazi Kullanımı ve Taşınmaz Değerine Etkileri
 • Havva Seçer
 • Türkiye'de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesi Kapsamında Kamulaştırma
 • İdil Kilislioğlu
 • Arazi Toplulaştırması Uygulamasında Arazi Değerini Etkileyen Faktörler
 • Ilgım Doğan
 • Türkiye'de Lojistik Merkez Yatırımları
 • İlhan Yıldırım
 • Gayrimenkul Finansmanı Kavramı ve Alternatif Finansman Araçları
 • İlkay Sinem Kubilay
 • Kat Mülkiyetinde Arsa Payı Kavramı ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun İle İlişkisi
 • İnan Işıldak
 • Konut Finansman Sistemi Değerleme ve Dereceleme Çalışmaları ve Etkileri
 • İsmail Tüzgen
 • Havza Bazlı Karar Sistemleri ve Tarımsal Üretim Planlaması
 • Kamuran Dinç
 • İnşaat Projelerinde İş ve Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İnşaat Maliyetlerine Etkisi
 • Kerim Üstün
 • Türkiye'de 2B Arazilerinin Satışa Hazırlanması ve Değerleme Sorunları
 • Levent Öcal
 • Nükleer Enerji Politikalarının Yerel Düzeyde Taşınmaz Değerleri Üzerine Etkileri, Nükleer Santrallerin Akkuyu ve Sinop Bölgelerindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme
 • Mehmet Ali Özdem
 • Mortgage Sisteminin Konut Talebine Etkileri ve Türkiye'de Uygulaması
 • Müge Erekmekci
 • Kıyıların Hukuki Durumu
 • Müge Erekmekci
 • Rödovans Sözleşmeleri
 • Muhammed Ramazan Uyanık
 • Şehir Ekonomilerinin Temelleri Adana İli Örneği
 • Murat Mendeş
 • Yapım İşlerinde Ekonomik Değerleme Yaklaşımları
 • Musa Kızıltepe
 • Türkiye'de Konut Araştırmaları Kurumlar, Yayınlar, Veri Kaynakları
 • N. Birim Manav
 • Ilısu Barajı ve HES Projesi Özelinde Yeniden Yerleşim Politikalarının Değerlendirilmesi
 • Neslihan Erdal Nalçacı
 • Ticari İşletmeler Yönetimindeki Site ve Toplumsal Hizmetlere Yönelik Yapıların Durum Analizi
 • Onur Koyunoğlu
 • Gayrimenkul Pazarlama Yaklaşımları
 • Özkan Arslan
 • Gayrimenkul Sektörü Açısından Finansal Analizlerin Yeri ve Önemi
 • Pınar Demirhan
 • Kamu Taşınmazlarının Yatırımları Teşvik Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Pınar Kurnaz
 • Gayrimenkul Yatırım Kararlarının Analizi
 • Rabia Ceylan
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Taşınmaz Geliştirmedeki Uygulamaları
 • Ramazan Tan
 • Taşınmaz Geliştirme İçin Kullanılan Verilerin Üretilmesi, Paylaşılması ve Eşgüdümünde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Rodrigue Bazame
 • Arazi Yönetimi ve Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Politikası: Burkina Faso Örneği
 • Sami Sezai Ural
 • Vakıf Taşınmazları İle İlgili Davalar
 • Selim Armut
 • Kentsel Su Yönetimi ve Suyun Fiyatlandırılması
 • Serdar Gündoğan
 • Devletlerin Başka Ülkelerde Tarım Arazisi Kiralamaları
 • Serdar Gündoğan
 • Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulamaları ve Sorunları
 • Seyit Hayran
 • Havza Ölçeğinde Arazi Kullanım Planlaması
 • Sibel Canaz Sevgen
 • Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme: Rasgele Orman Regresyonu Örneği
 • Sinan Güneş
 • Betonarme Binalarda Deprem Sigortalarına Esas Teşkil Edecek Hasar Seviyesi Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Tuba Karagöl Bezek
 • İmar Planı Değişikliklerinin İncelenmesi: Ankara Örneği
 • Uğur İhtiyaroğlu
 • Kentsel Dönüşümün Hukuki Temelleri
 • Ümit Güniken
 • Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmelerinde Vergisel Yükümlülükler
 • Üstün Hatipoğlu
 • Konut Finansmanının, Gayrimenkul Değerleme ve Arz-Talep Çerçevesinde İncelenmesi
 • Veysel Tiryaki
 • Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarında Yenileme Çalışmaları
 • Yasemen Aslı Karataş
 • Tarımsal Arazi Piyasası ve Arazi Kiralarının Belirlenmesi
 • Yasemin Sürmeli
 • Bazı Ülkelerde Arazi Toplulaştırması Uygulamaları
 • Yener Çoşkun
 • Küresel Kredi Krizi: Konut Finasman Sistemi ve Geleceği
 • Yeşim Aliefendioğlu
 • Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Uygulanabilme Olanakları
 • Yüksel Boz
 • Arazinin Yeniden Düzenlenmesinde Değer Esaslı Uygulamanın İncelenmesi
 • Yunus Emre Kapusuz
 • Gayrimenkul Ekonomisi ve Piyasa Analizleri
 • Zeynep Gökçe Çakır
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Değerlemesi Vakıflar Genel Müdürlüğü - Restorasyon Karşılığı Kiralama Modeli Uygulamaları