İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı” 04-05 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Konferansın Bilim Kurulu’nda yer alan Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş ile birlikte Bölümümüz Öğretim Görevlisi Sinan Güneş ve Anabilim Dalımız doktora öğrencilerinden İskender Duman’ın katıldıkları konferansta öğretim üyelerimiz tarafından iki adet bildirinin sunuşu gerçekleşmiştir.

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı’nda Bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından sunuşları yapılan bildirilerin başlıkları aşağıda verilmiştir:

  • İskender Duman, Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Gayrimenkul Değer Haritalarının Uygulama Alanları
  • Öğr. Gör. Sinan Güneş, Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Depremden Etkilenen Betonarme Konutların Onarım ve Yıkımına İlişkin Karar Sürecinin Maliyetler Açısından İncelenmesi

Yapay zeka – blokchain- gayrimenkul sektörü’nün geleceği, kentsel dayanıklılık ve kent ekonomisi, sermaye piyasaları ve kitlesel fonlama, kentsel dönüşüm süreçleri, gyo ve gyf’lerin geleceği, tesis ve gayrimenkul yönetimi, arsa ve gayrimenkul geliştirme süreçleri, gayrimenkul eğitimi ve sertifikasyon, gayrimenkul ve imar hukuku, gayrimenkul finansmanı ve yatırım süreçleri, gayrimenkulde vergilendirme süreçleri, gayrimenkul değerlemesi, bölgesel kalkınma ve gayrimenkul pazarları, konut politikaları ve gayrimenkul sektörü, yeşil bina yatırımları, gayrimenkul’de insan faktörü ve kentli olma gibi konularda çalışan çok sayıda akademisyen, uzman ve sektör profesyonellerinden katılımcının yer aldığı konferansın programına http://www.gma.itu.edu.tr/program adresinden ulaşmak mümkündür.