Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile üniversitemiz arasında 22 Ocak 2018 tarihinde Araştırma, Uygulama ve Danışmanlık Hizmeti Alımına İlişkin Protokol imzalanmıştır.

BOTAŞ’ı temsilen imza törenine Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Burhan Özcan ile Genel Müdür Yardımcıları Sayın Abdulkadir Yaylacı ve Sayın M. Talha Pamukçu katılmıştır. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş’in katıldığı törende Üniversitemiz öğretim üyelerinden Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Erol Demir de hazır bulunmuştur.

BOTAŞ merkez binasında imzalanan Protokol ile birlikte, BOTAŞ’ın görev, yetki ve faaliyetleri ile ilgili olarak özellikle kamulaştırma, satın alma, kiralama, işgal ve diğer yollarla taşınmaz edinimi, taşınmazın değerlendirilmesi ve elden çıkarılması yöntemleri, kamulaştırma ve yeniden iskan süreçlerinde değerleme işlemleri, işletme ve iştiraklerin farklı yöntemler ve amaçlarla değerleme çalışmaları, kamu arazilerinin edinim izinleri ve değerleme çalışmaları, yeniden iskan politikaları ve uygulamaları, imar uygulamaları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve/veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre varlık değerleme çalışmaları, vb. hususlarda BOTAŞ tarafından araştırma, uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin Ankara Üniversitesi’nden alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.