14.10.2019 tarihinde Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinin ve öğrencilerin katıldığı tez savunmalarında;

  • Anabilim Dalımız yüksek lisans öğrencisi Ali Tezbaşar’ın, Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in danışmanlığında tamamladığı “Gayrimenkul Portföy Yönetimi Sistemi ve Türkiye’de Seçilmiş İşletmelerdeki Uygulamalarının Kullanıcılar Yönünden Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Prof. Dr. Kürşat Yalçıner ve Doç. Dr. Erol Demir’ den oluşan jüri tarafından,
  • Anabilim Dalımız yüksek lisans öğrencisi Aslı Tuba İlhan’ın Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Semih Öz’ ün danışmanlığında tamamladığı “Yapay Sinir Ağları Yönteminin Gayrimenkullerin Toplu Değerlemesinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Gölbaşı İlçesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Küşat Yalçıner, Prof. Dr. Semih Öz ve Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş’ ten oluşan jüri tarafından ve
  • Anabilim Dalımız yüksek lisans öğrencisi Pınar Yeğiner’in, Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş’ in danışmanlığında tamamladığı “Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesinde Yerel Yönetim Bankacılığının Rolü: İLBANK A.Ş. Örneği” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, Prof. Dr. F. Nihan Özdemir Sönmez ve Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş’ ten oluşan jüri tarafından

başarılı bulunmuşlardır. Öğrencilerimize başarılarının devamını dileriz.