Anabilim Dalı’mız Araştırma Görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi Gizem Hayrullahoğlu’nun Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu’nun danışmanlığında tamamladığı “Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlarda Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Alacaatlı – Yaşamkent Mahalleleri Örneği” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yıldırım Özcan’dan oluşan jüri tarafından, 28.06.2018 tarihinde yapılan toplantıda başarılı bulunmuştur. Kendisine doktora eğitiminde başarılarının devamını dileriz.