Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Adli Bilimler Konferansı (International Conference on Forensic Sciences 2017) 28-29 Haziran tarihleri arasında İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Öğretim Üyeleri’mizden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Uzman’larımızdan Emir Sunguroğlu’nun katıldığı konferansta aşağıda belirtilen bildiri sunulmuştur:

  • Emir Sunguroğlu, Merve Sunguroğlu, Yeşim Aliefendioğlu, Harun Tanrıvermiş; Urban Security through Urban Transformation: Case of Saraycik District.

Çalışma, bildiri sunumu sonrasında “En İyi Sunum Ödülü” almıştır.