Haberler

Gösterilen Kayıt : 13 Toplam Kayıt : 64

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bünyesinde Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerle 21 Mart 2018 Tarihinde “TÖMER’le Buluşma Toplantısı” Yapıldı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 2007 yılından itibaren, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte 2016 yılında, Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılarak disiplinler arası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Ulaştırma ve Lojistik Bölümleri lisans programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Gayrimenkul […]

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Aydın Anabilim Dalı’mıza Konuk Oldu

Anabilim Dalı’mıza “Gayrimenkul Sektör Seminerleri” dersi kapsamında 16 Mart 2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Aydın konuşmacı olarak katılım gösterdi. Anabilim Dalı’mız öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta Sayın Aydın “Türkiye’de Konut ve Gayrimenkul Yatırımlarını Finanse Eden Banka ve Finans Kurumlarının […]

2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru Yayınlandı

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuki İşler Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının bilirkişilik seçiminde liyakate dayalı olarak önceliklendirildiği “Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru” ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım […]