Haberler

Gösterilen Kayıt : 13 Toplam Kayıt : 83

Anabilim Dalımız ve Tesis Yönetimi Derneği (TRFMA) Arasında İşbirliği Yapılmasına Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Anabilim Dalımız ile TRFMA arasında işbirliği yapılması amacıyla, 02.11.2018 Cuma günü TRFMA Başkanı Sayın Levent Alatlı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde önemi giderek artan […]

Anabilim Dalımız Yabancı Öğrenci Kontenjanında Yer Alan Amani Michael Uisso Yüksek Lisans Savunmasını Başarı İle Verdi

Anabilim Dalımız yabancı öğrenci kontenjanında yer alan yüksek lisans öğrencilerinden Amani Michael Uisso’nun, Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in danışmanlığında tamamladığı “Tanzanya’da Arazi Mülkiyeti, Kullanımı ve Arazi Geliştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yıldırım Özcan’dan oluşan jüri tarafından, 09.07.2018 tarihinde yapılan […]

Anabilim Dalı’mız Araştırma Görevlisi Gizem Hayrullahoğlu Yüksek Lisans Savunmasını Başarı ile Verdi

Anabilim Dalı’mız Araştırma Görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi Gizem Hayrullahoğlu’nun Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu’nun danışmanlığında tamamladığı “Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlarda Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Alacaatlı – Yaşamkent Mahalleleri Örneği” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yıldırım Özcan’dan oluşan […]