Haberler

Gösterilen Kayıt : 13 Toplam Kayıt : 82

Anabilim Dalımız Yabancı Öğrenci Kontenjanında Yer Alan Amani Michael Uisso Yüksek Lisans Savunmasını Başarı İle Verdi

Anabilim Dalımız yabancı öğrenci kontenjanında yer alan yüksek lisans öğrencilerinden Amani Michael Uisso’nun, Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in danışmanlığında tamamladığı “Tanzanya’da Arazi Mülkiyeti, Kullanımı ve Arazi Geliştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yıldırım Özcan’dan oluşan jüri tarafından, 09.07.2018 tarihinde yapılan […]

Anabilim Dalı’mız Araştırma Görevlisi Gizem Hayrullahoğlu Yüksek Lisans Savunmasını Başarı ile Verdi

Anabilim Dalı’mız Araştırma Görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi Gizem Hayrullahoğlu’nun Anabilim Dalı’mız Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu’nun danışmanlığında tamamladığı “Kentsel Yayılma Alanları ve Bu Alanlarda Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Alacaatlı – Yaşamkent Mahalleleri Örneği” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yıldırım Özcan’dan oluşan […]

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Düzenlendi: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Mezunlarına Yetki Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Şartı Aranmayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Aliefendioğlu ile Doç. Dr. Erol Demir’in de çalıştaya katılarak katkıda bulunduğu Taşınmaz Ticareti Hakkında […]