Misyonumuz:

Çağdaş gayrimenkul bilimleri ve ilgili alanlardaki gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri güncel olarak izleyerek ülkenin yüksek öğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak, insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek, başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği arttırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak; nitelikli, özgün ve özgül, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında mükemmeliyete erişmek; araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak ve bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.

Vizyonumuz:

Anabilim Dalımız yönetiminde bütün unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, gayrimenkul bilimleri eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak, bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Anabilim Dalı kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğine önem vermek; kurum-kuruluşlara sertifikalı eğitim programları sunmak, gayrimenkul bilimleri alanındaki uluslararası standartların ülke koşullarına uygulanması ve kullanılmasına katkı sağlamak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenleyerek günümüz ve geleceğin Türkiye’sine katkıda bulunmaktır.