Dönem Projeleri konularına göre sıralanmış olup, özet bilgilerine konu isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye bölüm kütüphanemizden erişebilirsiniz.

Abdil Kadir Zengin
 • İmar ve Parselasyon Planları Hakkında Verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararlarının Uygulanması
 • Abdülkadir Yılmaz
 • Lisanslı Emlak Müşavirliği: Türkiye Örneği
 • Abdullah Baran
 • Belediyelerde Ecrimisil Uygulaması: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Abdullah Başer
 • İmar Uygulamalarında Parselasyon Planının İptali ve Geri Dönüşümü: Mamak İlçesi Örneği
 • Abdurrahman Keleş
 • Kentsel Dönüşümün 5393 Sayılı Belediye Kanunu İle 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna Göre Uygulamalarının Karşılaştırılması: Ankara İli Altındağ İlçesi Gültepe II. Etap Projesi Örneği
 • Abdurrahman Tursun
 • İmar Parseli Değerinin Regresyon Modeli İle Tahmini: Kocaeli İli Gölcük İlçesi Örneği
 • Agah Aksu
 • İmarlı Parsellerde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ARCGIS Ortamında Gösterilmesi ve Özet Bilgilerinin Web Browser Üzerinde Görüntülenmesi: Altındağ İlçesi Örneği
 • Ahmet Altun
 • Orman Sahasında Kalan Taşınmazların Tapu İptal Davaları İle İlgili Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi, Sorunlar Ve Çözüm Yaklaşımları
 • Ahmet Kurtuluş
 • Kentsel Tasarımın Gayrimenkul Geliştirme Sürecine Etkileri: Teorik Esaslar ve Örnek Olay Analizleri
 • Ahmet Muhsin Atabay
 • Kat Maliklerinin Anataşınmazın Ortak Giderleri Ödemesine Yükümlülüğü ve Bunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
 • Ahmet Nazım Akkaya
 • Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyelerde Sosyal Hizmet Alanı Yer Seçimi Kriterleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri Örneği
 • Ahmet Oğuz Dağlı
 • Toprak Muhafaza Amaçlı Havza Planlamasında Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar: Kütahya İli Şehir İçi Yan Dereleri Yukarı Havzası Örneği
 • Ahmet Öztürk
 • Yasal Önalım Hakkı ve Yasal Önalım Hakkının Kullanılması
 • Ahmet Tanas
 • Erzurum İlindeki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Sosyoekonomik Açıdan Analizi: Aziziye İlçesi Örneği
 • Akay Yamçi
 • Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin İmar ve İskan Sorunları: İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Örneği
 • Ali Açık
 • Arazi Bankacılığı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
 • Ali Çakantemur
 • Türkiye'de Tarihi Dönemde Yeraltı Şehirleri ve Jeoloji İlişkisi: Çankırı İli Orta İlçesi Hüyük Köyü Yeraltı Şehri Örneği
 • Ali Çöken
 • Belediye Taşınmazlarının En Etkin ve Verimli Kullanım Biçiminin Belirlenmesi: İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Örneği
 • Ali Esen
 • Köy Yerleşim Yeri Olarak Hazine Arazilerinin Tahsisi ve İmar İşlemleri Bingöl İli Örneği
 • Ali Kabasakal
 • Arsa Değerlerinin Konut Maliyetleri İçindeki Payının Analizi: Kütahya İli Yenidoğan Mahallesi Örneği
 • Ali Kılavuz
 • Ankara İli Polatlı İlçesinde Kamulaştırma Çalışmalarının Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımına Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Ali Köse
 • Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi: Polatlı Belediyesi Örneği
 • Ali Nokta
 • Üniversite Yerleşkeleri İçin Kuruluş Yeri Seçimi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği
 • Ali Rıza Sivri
 • Toplu Konut Projelerinde Maliyetlerin Regresyon Analizi İle İncelenmesi
 • Alim Çiçekli
 • Kentlerde Semt Pazarı Yerlerinin Seçimi, Arazi Edinimi ve Yönetimi: Ankara İli Sincan İlçesi Örneği
 • Alptekin Aydın
 • Türkiye'de Doğal Afet Sigortalarının Gelişim Eğilimlerinin Analizi
 • Alptekin Demir
 • TCDD Taşınmaz Mallarının Kiralaması
 • Arzu Koyuncu
 • Belediye Taşınmaz Malları Açısından 3091 Sayılı Kanun Kapsamında Zilyetliğin Korunması
 • Asiye Emel Beşkaya
 • Hazine Mülkiyetinde Olan Tarım Arazilerinin Satış İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Bilecik İli Örneği
 • Asım Söğüt
 • Değerleme Şirketlerinin Türk Hukukundaki Yeri
 • Aslı Aktürk Çifteler
 • Alışveriş Merkezi Yatırımlarında Yer Seçim Kriterleri
 • Aydın Dinçer
 • Türkiye'de Kadastro Yenileme Çalışmalarının Kentsel Gelişmeye Etkisi
 • Ayla Baykal
 • Türkiye'de Kira Sertifikası Uygulamasının Vergisel Boyutu ile Birlikte Değerlendirilmesi
 • Aynur Acar Çelik
 • Büyükşehir Belediyelerinin Sınırları İçindeki Mera Arazilerinin Kullanımı ve Sürdürülebilirliği
 • Ayşe Aslan Köprülü
 • Plan Değişiklikleri ve İptallerinin Gücü
 • Ayşe Bahar Yuvalı
 • Kente Yeni Bir Merkez Oluşturma Sürecinde Uygulanan Kentsel Politikaların Değerlendirilmesi: Adapazarı Yenikent Bölgesi (Karaman, Camili ve Korucuk Uydukentleri)
 • Ayşe Nesil Çiçekliyurt
 • Gayrimenkul Geliştirme Kapsamında Cadde Mağazacılığı Uygulamaları: Ankara İli Tunalı Hilmi Caddesi Örneği
 • Ayşe Özyanık
 • Mal Rejiminde Öngörülen Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı ve Artık Değere Katılma Hakları
 • Ayşe Ünal
 • Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Gecekondudan Çağdaş Konuta Projesinin Taşınmaz Piyasasına Etkileri
 • Ayşegül Öztürk
 • Kapatılan Yerel Yönetim Birimlerinden Devredilen Taşınmazların İşgalden Korunması ve Ecrimisil Uygulamaları: Eskişehir Tepebaşı İlçe Belediyesi Örneği
 • Azize Özteker
 • Kamu İdareleri Arasında Taşınmaz Devri
 • Bahri Erbil
 • Suriyeli Mültecilerin Gayrimenkul Piyasalarına Etkileri: Şanlıurfa Örneği
 • Banu Şirin
 • Yarı Kurak İklimlerde Sulu Tarım Arazilerinin Fiziksel Değerlendirilmesi
 • Bedir Akdeniz
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Taşınmaz Yönetimi ve Sorunları
 • Behzat Maden
 • Danıştay Altıncı Dairesi'nin 3194 Sayılı Kanunu'nun 18'inci Maddesi ile Verdiği Kararların İncelenmesi
 • Berrin Kara
 • Electre Yöntemi İle Turizm Alanı Yer Seçim Modeli; Antalya İli Örneği
 • Bilal Balcı
 • 2002-2012 Yılları Arasında Hükümetlerin Konut Edindirme Politikalarının İrdelenmesi
 • Birsen Küçük
 • Sakarya İli'nde İpotekli Gayrimenkullerin İcra Yolu ile Satışlarında Değer Analizi
 • Buket Gülsüm İşlek
 • FAO Yaklaşımı İle Ürün Tabanlı Arazi Uygunluk Sınıflandırılmasının Yapılması
 • Buket Kılıç
 • Ekosistem Servislerinin Değerleme Yöntemleri Kapsamında Sulak Alan Servisleri Değerleme Yaklaşımları
 • Buket Seçkin İnce Parıldar
 • Taşınmaz Geliştirmede Şerefiye Kriterlerinin Belirlenmesi ve Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Uygulamaları
 • Bülent Durğun
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarının Taşınmaz Piyasasına Etkisi: Antalya İli Kaleiçi Örneği
 • Bülent Ünalan
 • İnşaatlarda ve Yapıların Kullanımında Salınan Karbon Miktarını Etkileyen Faktörelerin Analizi ve Salınan Karbonların Azaltılması Olanakları
 • Burcu Ay
 • Mera Vasfını Yitirmiş Yaylaların İmar Planı Sonrası Değer Tespit Çalışmaları: Antalya İli Konyaaltı İlçesi Feslikan Yaylası Örneği
 • Burcu Çetinkaya Destek
 • Anonim Ortaklıklara Ayni Sermaye Konması ve Bunun Değerlemesi
 • Burhan Bayrakdar
 • Türk Kamu Yönetiminde Belediyelerin Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturma Çalışmaları
 • Büşra Okumuş Yıldırım
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinde Ortaklara Kredi Kullandırma Sürecinin Analizi
 • Büşra Yurt Ayaydın
 • Belediyelerde Gelir Arttırıcı Bir Yöntem Olarak Kent Bilgi Sisteminin Kullanılması: Samsun İli Tekkeköy İlçesi Örneği
 • Çağatay Demiryılmaz
 • Karayolu Yatırımlarında Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu (4. Kısım)
 • Cazip Yiğit
 • Tapu Sigortası ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
 • Cebrail Kaya
 • Kocaeli İli İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Gayrimenkul Piyasasına Etkisi
 • Cem Gürpınar
 • Kamulaştırma ve Finans Sektörü İçin İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Değerleme Uygulamaları
 • Cemal Soyarslan
 • Ticari İşletmelerde Gayrimenkul Yönetimi
 • Cengiz Şimşir
 • Devre Mülk Yatırımlarının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi ve Kızılcahamam İlçe Örneği
 • Cevdet Ekmek Hatipoğlu
 • Türkiye'de Taşınmaz Piyasalarında Mobilitenin İncelenmesi: Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri Örneği
 • Cihad Bilgehan Yalçın
 • Toplulaştırma Çalışmalarının Kadastro Kurumunca Fenni Açıdan İncelenmesi
 • Coşkun Turgut
 • Vakıf Taşınmazlarının Kira Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Değer Ecer
 • Kamu Taşınmazlarının Yatırım Teşvik Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi
 • Demet Doğan Güzeloğlu
 • 1990 Almanya'nın Birleşmesi Sonrası Mülkiyet Haklarının İadesi: Kanuni Altyapı-Yaşanan Sorunlar-İzlenen Politika
 • Deniz Deniz
 • Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması ve Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) Uygulamaları
 • Derya Güvenç
 • 5403 Sayılı Kanunu'na Göre 6537 sayılı Kanunla Yapılan Miras Paylaşımı Değişikliği: Mamak İlçesi Örneği
 • Dilek Meral Arslan
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları: Konya İli ve İlçeleri Örneği
 • Duran Şahin
 • Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti, Yaşanan Sorunlar ve İşlem Güvenliği
 • Duygu Bozkurt
 • Avrupa Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Pratiği Ekseninde Türk Kamulaştırma Kanunu'nun Analizi
 • Duygu Özçalık
 • Taşınmaz Değerlemede Hedonik Regresyon Çözümlemesi
 • Ebru Özdağ
 • Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi: İzmir Bayraklı Örneği
 • Ekrem Çalışkan
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci Madde Uygulamalarının Geri Dönüşümünde Yaşanan Sorunlar: Aksaray İli Örneği
 • Ela İnsel
 • Kamulaştırma İşlemlerinde Değerleme Sorunlarının Analizi: Trabzon İli Of İlçesi Karayolu Örneği
 • Elif Özmaden
 • Artvin İli Deriner Barajı Kamulaştırma İşlemlerinde Bedel Takdiri: Takdir Komisyonu, Bilirkişi Raporları ve Mahkeme Kararları Yönlerinden Değerlendirme
 • Elvin Arı
 • Konut Sektöründe Kira Çarpanları Analizi: Ankara İli Mamak İlçesi Kayaş Bölgesi Örneği
 • Emine Dağıstan
 • Konut Finansman Sisteminde Menkul Kıymetleştirme
 • Emine Tuğçe Özkanİmar Planlarının İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Taşınmazların Kullanımına Olası Etkilerinin Analizi
  Emrah Aydeniz
 • HES Projelerinde Stok Sahaları Kontrol Önlemleri ve Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
 • Emrullah Töremen
 • Emlak Vergisine Esas Arsa Birim Değerlerinin Belirlenmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ankara Atatürk Bulvarı ve Ankaralılar Caddesi 1986-2017 Yılları Örneği
 • Enes Gezmiş
 • Kentsel Dönüşümün Hukuki Altyapısı ve Mülkiyet Kavramı
 • Enes Tigen
 • Özel Ağaçlandırma Kapsamında Arazi Tahsisi ve Yapılan Desteklerin Değerlendirilmesi: Amasya Örneği
 • Enes Yılmaz
 • Yabancı Özel ve Tüzel Kişilerin Alanya'da Taşınmaz Edinimi
 • Ercan İncesu
 • Tapu Kütüğü Üzerindeki Takyidatların Taşınmazın Tasarrufu ve Değerine Etkileri
 • Erdal Kaymak
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Değeri ve İşlev Değişikliğinin Değere Etkisi: Ürgüp İlçesi Kayakapı Örneği
 • Erdal Yar
 • Hacizli ve Rehinli Satışların Taşınmaz Değerine Etkisi: Malatya İli Battalgazi İlçesi Örneği
 • Erdem Dizdar
 • Belediyelerde Gelir Analizi: Trabzon Belediyesi Örneği
 • Erdinç Örsan Ünal
 • Kamulaştırma Amaçlı Değerlemede Bulanık Mantık Yaklaşımı: BOTAŞ Çalışmalarından Örnek Proje Analizi
 • Erhan Güngör
 • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Türkiye Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeler
 • Erkan Şimşek
 • Birlikte Mülkiyet Türleri Miras Ortaklığı ve Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Erkan Tarhan
 • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projelerinin Değerlendirilmesi
 • Erol Canbay
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının İncelenmesi ve Taşınmaz Değerine Olan Etkisinin Analizi
 • Ersin Güldal
 • Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu
 • Ersin İde
 • Kadastroda Yeni Vizyon: Üç Boyutlu Kadastro
 • Ersoy Canbek
 • Rüzgar Enerjisi Yatırımlarının Finansmanı: Kırklareli Örneği
 • Ersoy Gökalp Porikli
 • Binaların Tasarım Özelliklerinin Taşınmaz Değerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
 • Ertuğrul Akpınar
 • Değer Verisi Üreten Kurumların Veritabanı Entegrasyonlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Rolü
 • Esra Keskin
 • İmar Planlama Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar : Türkiye -
  İngiltere Örneği
 • Esra Keskin Ocak
 • İmar Tadilatlarında Oluşabilecek Rantın Kamuya Kazandırılma Yolları
 • Esra Temizer
 • Tarım Arazilerinin Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Tapu İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulama Sorunları
 • Evrin Vural
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Yönetim Planı ve Yönetim Planı Değişikliği
 • Eylem Sayın
 • Antalya İli'nde 1980 Sonrası Dönemde Kıyıların ve Tarım Arazilerinin Yapılaşmaya Açılmasıyla Yaşanan Kentsel Sorunlar
 • Eyüp Şentürk
 • Bulvarların Konut Fiyatlarına Etkisi: Ankara Bulvarı Gazi Mahallesi Örneği
 • F. Feza Yılmaz Mendeş
 • Rekabet Ortamında Birim Fiyatın Uygulanabilirliği Yüksek Fen Kurulu Örneği
 • Faruk Bilen
 • Yapım Maliyetleri Kapsamında İnşaat Projelerinin Tasarım Niteliklerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Çetinkaya
 • Belediyelerde Gelir Analizi: Aksaray Belediyesi Örneği
 • Fatih Murat Aydınlı
 • Konut Sertifikası ve Türkiye Uygulamaları
 • Fatih Serdar Doğan
 • Belediye Gelirlerinin Kaynakları ve Toplam Gelir İçinde Taşınmazlara Dayalı Gelirlerinin Payının Artırılması Olanaklarının İlçe Belediyeleri Kapsamında ve Bulancak Belediyesi Örneğinde Değerlendirilmesi
 • Fatih Şimşek
 • Tapu ve Kadastro İşlemlerine Esas Değerin Tespiti ve Sorunları
 • Fatma Çağın Yıldırım
 • Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'de Konut Edinim Eğilimleri: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Örneği
 • Ferhat Şimşek
 • İmar Uygulaması İle Tarım Arazisinden İmar Parseline Dönüşen Arazilerde Değer Artış Süreci (Mamak İlçesi Üreğil Mahallesi Örneği)
 • Figen Aşıkoğlu
 • İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Kıymet Takdiri Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Kastamonu İcra Daireleri Yönünden Bir İnceleme
 • Figen Yavuz
 • Dolaylı Mülkiyet Kavramına Bir Bakış: Finlandiya Örneği
 • Ganimet Mucan Baş
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu ve Sivas Turkuaz Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Gökalp Yılmaz
 • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Projesi Örneği Çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile Karayolu Proje Geliştirme ve İşletme Modelinin Değerlendirilmesi
 • Gökhan Çanakçı
 • İntifa Hakkı ve Akaryakıt Sektöründe Kurulan İntifa Haklarının Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Gönül Görgün
 • Gayrimenkul Değerlemede Şerefiyelendirme ve Bir Örnek Uygulama
 • Gözde Yazgan
 • Konut Politikalarının Kentleşme Sürecine Etkisi: Ankara Kenti Örneği
 • Gül Serçin Şengül
 • Hukuki El Atma Müessesesi, Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar İle Belediye ve Kentleşmeye Etkileri
 • Gülcan Selvi
 • İpotek Tesisinin Taşınmaz Değerlerine Etkisi
 • Gülşah Eren
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Gülşah Yurtkulu
 • 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Kırsal Alanda Taşınmaz Varlıkları Üzerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Gülsüm Ulusoy
 • Karayolları Projelerinde Arazi Ediniminin Maliyete Etkisi: Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyol Güzergahında Toplulaştırma Yönteminin Maliyete Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • H. Handan Yücel Yıldırım
 • Panora Alışveriş Merkezi ve Çevresinin Kamu ve Toplum Yararı, Planlama Esasları, Şehircilik İlkeleri ve Gayrimenkul Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Hakan Ceylan
 • Enerji Nakil Hatlarının Taşınmaz Piyasası ve Kullanımına Etkileri
 • Hakan Güven
 • Kamu Taşınmazlarının Yönetimi Açısından Seçili Ülkeler ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi
 • Hakan Muratoğlu
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri: Zeytinburnu İlçesi Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği Çalışması
 • Hakan Öztürk
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Kentin Gelişimine, Ekonomisine ve Sanayisine Katkısı: Eskişehir OSB Örneği
 • Halil Çelik
 • Büyükşehir Belediyeleri Hakkındaki Son Yasal Düzenlemenin Kamu Hizmetlerinin Görülmesi ve Taşınmaz Piyasalarına Olası Etkisi
 • Hamiş Tolga Pekdoğan
 • Etimesgut İlçesi Ahimesut Mahallesi Kürşat Caddesi Üzerindeki Açık Yeşil Alanların Gayrimenkul Değerlerine Etkileri
 • Hanife Karacan Danacı
 • Kentsel Dönüşüm, Gelişme ve Yenileme İhtiyacı Olan Alanların Belirlenmesi Sürecinde Bütüncül Planlama Yaklaşımları: Kocaeli İli İzmit İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Planı Örneği
 • Hasan Cem Utku
 • Gayrimenkullerde Şerefiyelendirme Değeri, Şerefiye Değerini Etkileyen Etmenler ve Şerefiye Bedellerinin Tespiti
 • Hasan Çimiç
 • Balık Çiftliklerinin Arazi Kullanımına Etkileri; Muğla İli Milas Örneği
 • Hasan Şimşek
 • Kentleşme ve Çevre Yönetim Projesi Adıyaman Örneği
 • Haşim Taştan
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi
 • Hatice Hasdemir Şahin
 • Eser Sözleşmelerinde Eksik İfa ve Ayıplı İfanın Türk Borçlar Kanunu İle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Havvanur Cengiz
 • Kıyı Kanunu ve Yaşanan Sorunların Hukuki Açıdan İncelenmesi
 • Haydar Demirel
 • Kadastro Yenileme Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği
 • Hayrettin Çapkın
 • Hazine Taşınmazlarının Yönetimi ve Elden Çıkarılması İşlemlerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11’inci ve 15’inci Maddelerinin Uygulamaları: Tevhit, İfraz ve Terk İşlemlerinin Çorlu İlçesi Örneği’nde Değerlendirilmesi
 • Hülya Elgin
 • Hazine Taşınmazlarında Toplulaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Hülya Karslı
 • Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) Sektörü ve Ankara Örneği
 • Hürcan Atay
 • Konut Yapılarında Yapım Sermaye Maliyetlerinin Toplam Maliyetine Oranı
 • Hurşit Buğra Erdal
 • Proje Finansmanında Taşınmaz Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları Konusunda Bir Araştırma
 • Hüseyin İlhan
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Taşınmaz Değerlemeye Etkisi (Değer Artışı veya Azalışı) Erzurum İli Daphan Ovası Projesi
 • İbrahim Hilmi Çankaya
 • Türkiye'de Belediye Şirketlerinin Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Konya Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Örneği
 • İbrahim Kara
 • Taşınmaz Mülkiyet Yapısı ile Milli Gelir İlişkisinin Analizi
 • İbrahim Ünver
 • İmar Uygulamalarının İptali, Geri Dönüşümü ve Karşılaşılan Sorunlar: Kastamonu İli Örneği
 • İbrahim Uzal
 • Değerleme İlkeleri Çerçevesinde Belediye Şirketlerinin Değerlemesinde Karşılaşılabilecek Sorunlar
 • İbrahim Yanık
 • Cumhuriyet Döneminde Balkanlardan Türkiye'ye Göç ve İskan Siyaseti
 • İdris Çiçek
 • Türkiye'de Su ve Kanalizasyon Altyapı Hizmetlerinin Yapılması: Avrupa Birliği Hibeleri, Bulancak Belediyesi Örneği ve Kamuoyu Değerlendirmesi
 • Ilgım Gizem Bilgin
 • Belediyelerde Kamulaştırmasız El Atma Nedenleri ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Etkileri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • İlhan Denkli
 • Elektronik Oratmda Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri
 • İlknur Fatma Dönmez
 • Hisseli Tarım Arazilerindeki Mülkiyet ve Kullanım Sorununun Seyhan İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi
 • İrem Okuducu
 • Ticari Alan Yaratmak Amacıyla Plan Değişiklikleri: Gaziantep Kenti Örneği
 • İsa Yılmaz
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulamaları
 • İskender Duman
 • İmar Hakları Transferi ve Uygulama Olanakları: Teorik İlkeler ve Uygulama Yönlerinden Van İli Örneğinin Değerlendirilmesi
 • İsmail Işık
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yaptırılan Konutlarda Maliklerin Memnuniyet Düzeylerinin Analizi Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği
 • İsmail Karataş
 • Yerel Yönetimlerin Taşınmaz Tasarruflarının İncelenmesi
 • Kazım Berber
 • Arazi Toplulaştırmasının Sosyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi: Konya İli Akçılar Örneği
 • Kenan Ergun Şarklıoğlu
 • Taşınmazlarda Değer Artışlarının Vergilendirilmesi: ABD, İngiltere ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
 • Kenan Yeşildal
 • Türkiye'de Tapu Harçları Uygulamaları Sorunları ve Çözüm Önerileri: Ankara İli Evren İlçesi Örneği
 • Kurtuluş Baykal Turan
 • Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Dışı Alanların Hukuki Durumları ve Bu Alanların İmar Uygulamalarındaki Yeri
 • Lütfi Demir
 • Kamulaştırma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Lütfiye Çetin
 • Antalya İli Aksu İlçesinde Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin Kullanımı ve Değerleri ile Hak Sahipliği ve Mülkiyet Devrinin Analizi
 • Mahmut Özbek
 • TOKİ'nin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarındaki Uygulayıcı Rolü: Adıyaman Kenti Örneği
 • Mediha Esra Korkmazarslan
 • Tasarrufun İptali Davaları ve Bu Davalar ile Davalara Konu Taşınmazların Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri ile İyi Niyetli Şahısların Korunması
 • Mehmet Ay
 • İmar Kanunu Kapsamında Belediyelerde Yapı İzni Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Antalya İli Konyaaltı İlçesi Konyaaltı Belediyesi Örneği
 • Mehmet Doğan
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Açık Ocağı Saha Değerlemesi Bor Örneği
 • Mehmet Günay
 • Organize Sanayi Bölgeleri: Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Örneği
 • Mehmet Hepgül
 • Alışveriş Merkezi Yatırımlarında Yer Seçim Kriterleri: İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Örneği
 • Mehmet Keleş
 • Belediyelerin Gelir Kaynakları ve Öz Gelirlerinin Artırılabilmesi Olanakları: İstanbul İli Pendik Belediyesi Örneği
 • Mehmet Muharrem Ersan
 • Fiziki Ortamda Tutulan Tapu Kütüğü ve Tescile Esas Belgelerin Elektronik Ortamda Tutulmasının Yaratacağı Sonuçlar
 • Mehmet Oğuz Öndağ
 • Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı
 • Mehmet Oğuzbir
 • Yerel İdarelerde (Belediyelerde) Taşınmaz İş ve İşlemlerin Denetimi Konusunda Bir Araştırma
 • Mehmet Öztürk
 • Akaryakıt Sektöründe İstasyon Yatırımlarının Geri Dönüş Süresinin İstanbul İli Örneğinde İncelenmesi
 • Mehmet Polat
 • Tapu Müdürlüklerindeki İşlem Belgelerinin Elektronik Ortama Aktarılması, Ayıklanması, Tasniflenmesi, Dosyalanması ve İmhası
 • Mehmet Salih Kırgıl
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Kuruluşları Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Mehmet Tunç Sert
 • Kamulaştırma Yapan İdarelerce Yapılan Kıymet Takdirleri ve Ödenen Kamulaştırma Bedellerinin Tapu Sicili İle Entegrasyonu
 • Mehmet Vural
 • Kıyılardan Yararlanma Yolları ve Türkiye'deki Uygulamaların Analizi
 • Mehmet Zeki Emare
 • Kadastro ve Tapulama Uygulamalarından Kaynaklanan Hatalar ve Hak Düşürücü Süre
 • Mehtap Tursun
 • Çok Katmanlı Bir Alanın Anlaşılması ve Değerlendirilmesi: Hükümet Meydanı ve Çevresi Ulus - Ankara
 • Melek Şağban
 • Arazi Toplulaştırmasının Sosyal Sonuçları
 • Meltem Çelik
 • Merkez Bankasının Uyguladığı Politikalarının Gayrimenkul Piyasasına Etkileri
 • Meral Arslan
 • Konut Finansman Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Merve Palaz
 • Konutlarda Şerefiyelendirme: Tokat İli Erbaa İlçesinde 165 Dairelik Tepeşehir 2 Konut Kooperatifinin Yeni Hayat Evleri Projesinde Şerefiye Bedellerinin Analizi
 • Meryem Aydın Uysal
 • Osmanlı Döneminde Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kredi Sistemi Olarak Memleket ve Menafi Sandıkları Uygulaması
 • Mesut Taş
 • Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesi Yaklaşımları: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Örneği
 • Metehan Bişirici
 • Türk Hukuk Sisteminde İdari İrtifaklar
 • Mikdad Lamih Çelik
 • Şanlıurfa Balıklıgöl Havzasındaki Tarihsel Varlıkların Korunması ve Turizme Kazandırılması
 • Mine Verimcik Özkütük
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Yapılan İtirazlar: Çaycuma İlçesi Örneği
 • Mücib Bilici
 • Diyarbakır Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi Öyküsü
 • Muhittin Kuzu
 • Kent İçi Sanayi Alanlarında Kentsel Dönüşüme Bir Örnek: Sivas Eski Sanayi Alanı Örneği
 • Muhittin Özgür Akgül
  Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
  Murat Akyol
 • Türkiye'de Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Taşınmaz Edinimi
 • Murat Demirel
 • Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinin Değerlendirilmesi
 • Murat Genç
 • Belediye Statüsünden Mahalleye Dönüşen Yerleşmelerle İlgili İmar Kararlarının Arsa ve Arazi Değerlerine Etkisi: Aksaray İli Hamidiye Belediyesi Örneği
 • Murat Memişoğulları
 • Anayasal İlkeler Çerçevesinde İmar Planı ve Plan Değişiklikleri
 • Murat Öztürk
 • Demetevlerde Kentsel Dönüşüm Gereksinimi ve Politika Arayışları
 • Murat Saka
 • Çevre İlçelerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesi
 • Murat Tekmen
 • Kat İrtifakı ve Mülkiyete Dönüşümde Arsa Payının Dağıtım Esas ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Musa Ayar
 • İpotek Dışındaki Rehin Araçlarının Türkiye'de Kullanım Durumu
 • Musa Danacı
 • Kırsal Alanlarda Kurulan Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Kalkınmasına Katkıları ve Bölge Taşınmazları Üzerine Etkileri: Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Örneği
 • Musa Karacür
 • Belediye Taşınmazlarının Kira Tespit Usulleri: Ankara İli, Çankaya İlçesi Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro İstasyonu Örneği
 • Mustafa Akkaya
 • Dönüşüm Projelerinin Kente Etkilerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği
 • Mustafa Başer
 • Tapu Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlerin Nitel ve Nicel Analiz: Şeffaflık ve Ekonomik Yönlerden İşlem Akışının Yeniden Düzenlenmesi ve Başarı Olanakları
 • Mustafa Candan
 • Alışveriş Merkezi Yönetimi ve Ankara İlinde Bir Alan Uygulaması
 • Mustafa Doğan
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi: Yıldırım Belediyesi Örneği
 • Mustafa Eren
 • Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Seçimi ve Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi Örneği
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Askeri Organizasyonların Askeri Üslerde Bir Arada Konuşlanmasına İlişkin Model Oluşturulması
 • Mustafa Kabak
 • Umumi Hizmet Alanlarında Mülkiyet ve Kullanım Analizi: Konya İli'nden Seçilmiş Taşınmazların Değerlendirilmesi
 • Mustafa Karaca
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi Kapsamında İmar Cezaları ve Uygulamalarının İncelenmesi
 • Mustafa Onur Dükkancı
 • Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Süreci ve Gayrimenkul Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Mustafa Yağcı
 • Türkiye'de Tarımsal Niteliği Korunması Gerekli Arazilerin Korunamamasının Nedenleri: Antalya İli Manavgat İlçesi Örneği
 • Muzaffer Kılıç
 • Tarım Arazilerinde İrtifak Hakkı Tesisi Yoluyla Kamulaştırmada Değerleme Uygulamaları: Bursa-Gemlik Demiryolu Projesi Örneği
 • Nalan Doğru Küçükarslan
 • Emlak Vergi Değerinin Tespiti: Beşiktaş Belediyesi
 • Nebahat Pehlivan
 • Kamu Taşınmazlarında İşgal ve Ecrimisil
 • Nergiz İpek
 • Yatırım Projelerinin Değerleme Çalışmalarında Kullanılabilecek İskonto Oranlarının Seçimi ve Uygulama Sorunları
 • Nermin Sandık
 • Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı
 • Neşe Balcı
 • Tarihi Kentler Birliği ve Kültürel Değerlerin Korunması Kapsamında Ulucanlar Cezaevinin Müzeye Dönüştürülmesi
 • Neşe Leblebici
 • Yeşil Binalarda Proje Geliştirme ve Sertifikalandırma Süreçlerinin İncelenmesi
 • Neslihan Erdal Nalçacı
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi
 • Neslihan Erken
 • Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılma Yöntemleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Neslihan İndere
 • Yenilenebilir Enerji Alanındaki Acele Kamulaştırmalara İlişkin Alınan Kararların İptalinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir-Çeşme RES Projesi Örneği
 • Neslihan Mumcu
 • Hazine Taşınmazlarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Enerji Yatırımları Açısından Değerlendirilmesi
 • Neslihan Peker
 • Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetimi
 • Nesrin Sağır
 • Tersane Yatırımları İçin Kuruluş Yeri Seçimi : Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği
 • Nuh Arısoy
 • İntifa Hakkı Tesisi ve Değerlemesi
 • Nur Nehar Karakaş
 • Bankacılık Sisteminde İpotekli Kredi İşlemleri ve Takip Sürecinin Değerlendirilmesi
 • Nuri Niyazoğlu
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Sorunlar
 • Nuri Pembegül
 • Arazinin İmara Açılması ve Değer Artışının Analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek Örneği
 • Olcay Akgül Oktay
 • Belediyelerin Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılan İptal Davalarının Gerekçeleri Kocaeli: Örneği
 • Ömer Faruk Arslan
 • Alan Yönetimi ve Alanya Tarihi Kenti Alan Yönetim Planı
 • Ömer Faruk Özköroğlu
 • Jeotermal Enerji ve Kırşehir'de Jeotermal Enerjinin Uygulama Alanları
 • Ömer Şimşek
 • Mera Arazilerinde Tahsis Amacı (Cins) Değişikliği Kahramanmaraş İli Örneği
 • Ömer Tezel
 • Emlak ve Tesis Yönetimine Profesyonel Yaklaşım
 • Ömer Yetkin
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarında Arazi Edinimi ve Paylaşım Modellerinin İncelenmesi: Şanlıurfa Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Önder Şaşkın
 • İki ve Üç Boyutlu Kadastral Verilerin Gayrimenkul Değerlemne Çalışmalarındaki Rolü
 • Onur Keçeli
 • Ankara - Polatlı Yassıhöyük Köyü Toplulaştırma Çalışması Sonuçlarının İrdelenmesine Dair Bir Çalışma
 • Onur Korku
 • Aski Genel Müdürlüğü ve İçme Suyu Tarifelerinin Belirlenmesi
 • Özge Erdoğan
 • Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bu Rejimin Tasfiyesi
 • Özgen Durakcan
 • Toplu Konut İdaresi'nin Arsa Üretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Özgün Doruk Yıldırım
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Projesi Örneği
 • Özgür Erdem İncesu
 • Arazi Geliştirme Projelerinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları: Perakende Proje Geliştirme Örneği
 • Özlem Arslan
 • Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı İnşaat Yoluyla Değerlendirilmesi ve Verimliliğinin Analizi
 • Özlem Turgut Kılıç
 • Konut Kredilerindeki Riskler ve Riskin Azaltılması Yönünden Değerleme Sistemi ve Gelir Analizinin Önemi
 • Perihan Leloğlu
 • Toplu Yapılarda Yönetim Planı: Akçağlayan Bahçeli Evler Toplu Konut Örneği
 • Pervin Sultan Parlak
 • Enerji Etkin Binalar ve Değerlemesi Üzerine Bir İrdeleme
 • Pınar Berberoğlu
 • Gecekondu Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Değer Paylaşımı: Dikmen Vadisi 1. Etap Örneği
 • Raci Selçuk
 • Kentsel Açık - Yeşil Alan Tesislerinde Maliyet Analizi Fizibilite Çalışmaları ve Mogan Park Örneği
 • Ramazan Atalay
 • 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun Işığında Bolu İli Gerede İlçesindeki Uygulamalar
 • Recep Akkuş
 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapının Dönüşüm Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Biga İlçesi Örneği
 • Refik Yurtkuran
 • Gayrimenkul Alım-Satımlarında Vergi Kayıp Kaçağı ve Bunun Önlenmesi: Çankaya İlçesi Örneği
 • Reşat Baver Üçok
 • Kamulaştırmada Yapı Değerleme Esasları, Uygulamaları ve Sorunları
 • Reyhan Aytaç
 • Konut Kredilerinde Ödenmeme Riski Sonrası Sürecin Hukuki ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
 • S. Aylin Kuleyin Bolut
 • Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Taşınmaz Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Şaban Güldoğan
 • Kentlerde İmar Uygulamasının Emlak Vergi Değerine Etkisi: Pursaklar İlçesi'nde Bir Uygulama
 • Sadettin Bozkurt
 • Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyelerinde Hizmet ve Gelir Paylaşımının Değerlendirilmesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Örneği
 • Sadettin Tunas
 • İmar Uygulamasının İncelenmesi, İptal Kararları ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Zonguldak İli Devrek İlçesi Örneği
 • Sadık Şahin
 • Kıyı Yatırımları Yapılmak Amacıyla Hazine Taşınmazları Üzerinde Kullanma İzni Verilmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri İle Liman ve Yat Limanı Olarak Verilen Yerler ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Şafak Esenkaya
 • Konut Kredisi Müşterilerinin Kredibilitesinin Tespitinde Kredi Kayıt Bürosunun Etkinliğinin Analizi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği
 • Şahin Oğuz
 • Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Aydın İli Didim İlçesi Örneği
 • Salim Tanış
 • Yabancılara Yönelik Taşınmaz Satışları ve Yabancıların Vergilendirilmesi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği
 • Savaş Bulut
 • Kent İçi Ulaşımında Geleneksel Toplu Taşıma Sistemlerine Alternatif Çözümler: Ankara İli 'Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı' Örneği
 • Seçkin Yılmazer
 • Kadastral Verilerin Değerleme Esaslı Güncellenmesi
 • Seher Göçer
 • Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında, Çevre Dostu Sistemler Kullanılarak Çay Paketleme ve Depolama İşletmesinin Altyapı Kapasitesinin Artırılması
 • Selahaddin Uzunkaya
 • Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Edinimi ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Selcen Kahyaoğlu Yücel
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Temel Hususlar İle Arsa Payı Paylaşma Oranları Ve Tapu Müdürlükleri İle İlişkisi
 • Selçuk İncesu
 • Belediye Hizmetleri Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanımı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Selda Kadıoğullarından
 • Kısmen Kamulaştırma İşlemlerinde Arta Kalan Alanlardaki Değer Artışının Analizi ve İdarelerin Uygulamaları
 • Selenge Yaşar
 • Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İlkeleri Açısından Eskişehir'de Kent Yönetimi
 • Selim Kul
 • Afet Riski Altındaki Alanlarda Kentsel Dönüşüm Süreci: Turhal Örneği
 • Selver Köksal
 • Hazine İle Hisseli Taşınmazların İdare Yöntemleri
 • Şemsi Dama
 • Belediyelerde Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporunun Genel İşleyişi ve Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Belediye Bütçesi İle İlişkisi
 • Senem Özalp
 • Tarımsal Amaçlı Depolarda Yapım Seviyeleri Yaklaşık Maliyet Oranlarının Analizi
 • Şenol Tulga
 • Emlak Vergisi Değerinin Taşınmaz Değerlemedeki Önemi ve Vergi Değerinin Belirlenmesinde Yaşanan Hukuki Teknik Sorunların Analizi
 • Serap Kocaman
 • Bankacılıkta Ticari Kredi Güvencesi Olarak Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Payının Rehnedilmesi Pay Değeri ile Taşınmaz Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama
 • Serdar Güner
 • Aksaray Kent Merkezinde Yer Alan Kültürel Mirasın Bütüncül Sunumu ve Planlanması
 • Şeref Hakan Selvi
 • İmar Planı Uygulamalarında Terk Sorunu: Ankara İli, Çankaya İlçe Belediyesinde Yapılan Uygulama Örnekleri
 • Serkan Bardak
 • Rüzgar Enerji Santrali İçin Kamulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Kiraz İlçesi Santral Proje Örneği
 • Serkan Mutlu
 • Yol Harcamalarına Katılma Payında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Serkan Şen
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Sevgi Nur Bulut
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Parsel Bazında Yapılan Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Örneği
 • Sevgi Şahin Şimşek
 • Türkiye Kadastrosunda Yenileme Çalışmalarının Gerekliliği Mevcut Yenileme Mevzuatının Uygulama İçerikli Analizi
 • Sevgi Tuğ
 • Emlak Vergi Değerinin Analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi'nde Bir Uygulama
 • Sevilay Bostancı
 • Yerel Yönetimlerde Raylı Sistem Yatırımlarının Yapılabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent-Sincan-Törekent Metro Hattı Örneği
 • Sevinç Kalebek
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin İncelenmesi: Ankara İli Etimesgut İlçesi Göksupark Konut Projesi Örneği
 • Sinan Terzioğlu
 • Seçilmiş Örneklerin İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi
 • Sıdıka Seda Çağatay
 • Metal Madencilik Faaliyetleri Arazi Edinim Süreci: Erzincan İli İliç İlçesi, Çöpler Altın Madeni Örneği
 • Sonnur Özata
 • İmar Planı Değişikliğinin Taşınmaz Değerine Etkisi: Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Örneği
 • Süleyman Çetmili
 • İl Özel İdareleri ve Belediyelere Ait Taşınmazların Kiralanması ve Tahliyesi
 • Süleyman Korkmaz
 • Meraların Hukuki Niteliği ve Mera Davalarına Genel Bir Bakış
 • Taci Sayın
 • Kat Mülkiyetinde Bağımsız Bölüm Seçimi ve Fiili Kullanım ile Mimari Projedeki Bağımsız Bölüm/Blok Uyumsuzlukları Çankaya İlçesi Örneği
 • Taha Kağan Aydın
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine İntikal Eden Mülkiyet Davaları
 • Taner Alpaslan
 • Terörün Gayrimenkul Değerine Etkisi Diyarbakır İli Sur İlçesi Örneği
 • Tefik Çoban
 • Kadastro Bilgilerinin Güncellenmesi Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Manavgat İlçesi Örneği
 • Tevfik Baş
 • 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Sınır Dışına Çıkarma İşlemleri, İtirazlar ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Toghan Özdoğanlar
 • Kamu İdarelerinde Trampa Yöntemiyle Taşınmaz Edinimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Tuba Çevik
 • Konut Kredisi Müşterilerinin Kredi Kullanım Tutarları ve Konut Satış Değerlerinin Karşılaştırılması: Çankaya İlçesi Örneği
 • Tuğba Şerbetçi
 • Üst Hakkı ve Üst Hakkının Değerlemesi
 • Tuğrul Karagöz
 • Kamu İdarelerinin Bünyesinde Kurulan Kıymet Takdir Komisyonlarında Değerleme İşlemleri ve Değerleme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
 • Turan Coşkun
 • Taşınmaz Yönetiminde Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Modeli
 • Turan Güler
 • Termal Turizmde Devre Mülk Yatırımlarının Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Açısından İncelenmesi: Beypazarı İlçesi Örneği
 • Tülay Ölmez Çiçek
 • Üniversite Yerleşkelerinde Taşınmaz Kiralama Uygulamaları ve Sorunları: Ankara Üniversitesi Örneği
 • Tülin Acun
 • Kentsel Mekanda Yaşam Alanlarının / Konutların Tercihinde Kültürel Sermayenin Rolü: Ankara'da Seçilmiş Örnek Mahalleler Üzerine Bir İnceleme
 • Uğur Sarı
 • Hükümet Politikalarının Kamulaştırma Yöntemleri ve Değerlerine Etkileri
 • Uğur Şen
 • Göç İle Kentsel Yaşama Katılanların Gündelik Pratiklerinde Değişimler Bursa İli Örneğinde Bir İnceleme
 • Uğur Şen
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Çerçevesinde Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
 • Ulaş Barikan
 • Osmanlı Devleti'ndeki Taşınmaz Sisteminin Sosyolojik Yaklaşımlar Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Ülfet Erbaş
 • Türkiye'de 3083 Sayılı Kanun Kapsamında Arazi Sahibi Olmayan ve Arazi Miktarı Az Olan Çiftçilere Hazine Arazilerinin Dağıtımı
 • Ümmü Gülsüm Altınel
 • Konutlarda KDV Uygulamaları
 • Veysel Karayel
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamasının Genel ve Kayseri İli Selçuklu Mahallesi Örneği Yönlerinden Değerlendirilmesi
 • Veysel Koz
 • Tapu İşlemlerinde Sahtecilik ve Önleme Yolları
 • Vildan Şendemir Azgın
 • Vakıf Taşınmazlarının Durum Analizi: Karabük İli Safranbolu İlçesi Örneği
 • Volkan Demirbaş
 • Kars Mimari Mirasının Baltık Mimarisi Yapıları Özelinde İncelenmesi
 • Yakup Dönmez
 • Kıyı Alanlarında Turizm Yatırım Planları ve Uygulamalarının Araştırılması, Milas-Meşelik Örneği, Planlamada Yapılan Değişikliklerin Turizm Yatırımlarına Etkisi
 • Yakup İmeci
 • Taşınmaz Mülkiyeti Kavramı ve Kıyıda Kalan (Kıyı Kenar Çizgisi) Taşınmazların Mülkiyet Sorunları
 • Yakup Ziya Çakır
 • Türkiye'de Uygulanan Değerleme Standartları Gelir Kapitalizasyon Yaklaşımının İncelenmesi
 • Yaşar Elmacı
 • Kamu Mallarında Sınıflama Sorunu: Yargı Kararları ve Uygulama Açısından Bir Analiz
 • Yaşar İnce
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti ve Değerlendirilmesi
 • Yeliz Günaydınİmar Özelliklerinin Taşınmaz Değerlerine Etkileri
  Yunus Emre Kapusuz
 • Gayrimenkul Sektöründe Emlak Komisyoncusu, Emlak Müşaviri ve Değerleme Uzmanlarının Görevleri ve Etkileri
 • Yunus Emre Özkalp
 • Ankara İtfaiyesi Yangın Verilerinin Sayısal Veri Tabanına Aktarılması Altındağ İlçesi Örneği
 • Yusuf Balcı
 • 3030, 5216 ve 6360 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Türkiye'de Anakent Alanlarında Kentsel Gelişim
 • Yusuf Dönmez
 • Uygulama Projeleri Üzerinden Yapılan Kat İrtifakı Tesisinde Yaşanan Sorunlar ve Beypazarı Örneği
 • Yusuf Dülber
 • Organize Sanayi Bölgelerinde Mevcut Finansman Modelleri ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Finansman Modelinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
 • Yusuf Ziya Ölçücü
 • Kent Merkezinin Gelişimi ve Emlak Vergisi ile İlişkilendirilmesi Olanakları: Elazığ Kent Merkezi Örneği
 • Zeynep Bakırözü
 • Hazine Taşınmazlarında Yaşanan İşgallerin Tespiti Ve Tahliyesi
 • Zeynep Evrim İztan
 • Hava Aracı İpoteği
 • Zeynep Gökçe Türkyılmaz
 • Rekabet Ortamında Birim Fiyatın Uygulanabilirliği Yüksek Fen Kurulu Örneği
 • Zühal Erten
 • Tarihi Doku Değişimi ve Korunması: İzmir İli Basmane Örneği