ÖN KAYIT KOŞULLARI:
• Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
• Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
• Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir.

DOKTORA:
• Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.
• Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2,75 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
• Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).
• ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) en az ≥ 60 olmalıdır.
• T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.