Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) - Ankara, Bartın ve Kırıkkale İlleri’ne Ait Sınırlar Dahilinde Belirlenen Enerji Nakil Hatlarının Kamulaştırmaya Esas Bedellerinin Tespiti, 2017, Ankara.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. - Mersin, Gaziantep ve Hatay İlleri’ne Ait Sınırlar Dahilinde Belirlenen Enerji Nakil Hatlarının Kamulaştırmaya Esas Bedellerinin Tespiti, 2017, Ankara.
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. - Mersin, Gaziantep ve Hatay İlleri’ne Ait Sınırlar Dahilinde Belirlenen Enerji Nakil Hatlarının Kamulaştırmaya Esas Bedellerinin Tespiti, 2017, Ankara.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) - BOTAŞ mülkiyetindeki taşınmazların envanterlerinin oluşturulması ve bilimsel danışmanlık sunulması
Sincan Belediye Başkanlığı - Ankara İli Sincan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 102113 Ada ve 2 Parsel Nolu Taşınmaz İle Ankara İli Sincan İlçesi Yenikent-İmar Mahallesi 102082 Ada ve 2 Parsel Nolu Taşınmazın İnceleme ve Değerleme Raporu, 2018, Ankara.
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - Diyarbakır İli Sur İlçesi Yenikapı Sokak Sağlıklaştırma Projesi İçin Oluşturulacak Yönetim Planına İlişkin Bilimsel ve Teknik İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2018, Ankara.
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sermayesinin Gerçeğe Uygun Değeri ile Maddi Duran Varlıklarının Değerlemesi, 2018, Ankara.