Sincan İli Saraycık Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi Alanında Taşınmaz Edinim, Değerleme Çalışmaları, Satın Alma Sürecinin Yönetimi, Bedel Tespiti ve Tescil Davalarının İzlenmesi, Proje Sonrası Şerefiye Bedellerinin Analizi ve Etki Değerleme Çalışmaları, 2014-2018.
Ankara İli Sincan İlçesi'nde 2018 Yılı ve İzleyen Yıllar İçin Arsa Emlak Vergisi Değerlerinin Araştırılması