ÖN KAYIT KOŞULLARI:

  • Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
  • Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
  • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir.

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA:

  • Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).
  • ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) ≥ 80 olmalıdır.
  • T.C. Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.