Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Enerji Santralleri Varlık Değerleme Araştırması, 2015-2016
EÜAŞ Afşin Elbistan –A ve Afşin Elbistan –B Termik Santralleri İşletme Sahaları ve Çevresindeki Arazilerin Gelir Analizi ve Değerleme Çalışmaları, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 2012.
Çankaya İlçesi'nde 7 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2012.
Ankara İli Altındağ İlçesi Solfasol Mahallesi'nde 3 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2012.
Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi 4. ve 5. Etaplarında Kamulaştırılacak 5 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2012.
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 2 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2013.
Türk Telekom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde Bulunan İzmir İli'nde 6 ve İstanbul İli'nde 2 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2012.
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde 5 Adet Taşınmazın Kıymet Takdir Raporu, 2012.
TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde Bulunan İstanbul, Ankara, Zonguldak, Amasya ve Çankırı İllerinde 55 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2014.
Ankara Hızlı Tren Garı Projesi'nin Yap-İşlet -Devret Modeli İle Gerçekleştirilebilirliğine İlişkin Yatırım Değerleme ve En Uygun İşletme Süresinin Tespitine İlişkin Rapor, 2014.
Ayvalı-Çoruh Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanında Arazi Değerleme Araştırmaları-Pilot Proje Sonuç Raporu, 2013.
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesindeki Mülkiyeti TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne Ait Parsellerin Değerleme Raporu, 2013.
TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde Bulunan Sıhhıye Köprüsü İle Konya Yolu Arasındaki Parsellerin Değerleme Raporu, 2013.
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı İstasyon Mahallesindeki Mülkiyeti TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne Ait Olan Parsellerin Değerleme Raporu, 2013.
Zonguldak İli Ereğli İlçesi Süleymanlar ve Kırmacı Mahallelerinde Mülkiyeti TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne Ait Olan Parsellerin Değerleme Raporu, 2013.
Van İli Saray İlçesi Kocabaş Köyü’nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2013.
Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Yeri Olarak Seçilen Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Kılıç Köyü'nde 2 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2013.
Hakkari İli Çukurca İlçesi Emirşaban Mahallesi’nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2013.
Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedik Köyü’nde Bulunan Taşınmazlara İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2013.
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Demet Mahallesi’nde 1 Adet Taşınmazın Üzerindeki Yapının 2 Adet Bağımsız Bölümlerinin Değerleme Raporu, 2014.
İskenderun Liman Sahasının Genişletilmesine İlişkin Plan Tadilatı Önerisinin Ekonomik Yönden İncelenmesi ve Değerleme Raporu, 2014.
Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün Seçilmiş Taşınmazlarının Değerleme Raporu, 2014.
İstanbul İli Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi 7 Adet Taşınmaz İle İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi'ndeki 1 Adet Taşınmazın Değerleme Araştırması, 2014.
Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi 1 Adet Taşınmazın Üzerine İnşa Edilecek Otel Projesinin Yatırım ve Kira Bedeli İle İşletme Süresinin Tespiti, 2014.
Tarım Kredi Damla Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Değerleme Raporu, 2014.
Artvin İli Deriner İlçesi Salkımlı Köyü 4 Adet Taşınmaz ile Erg-3 Adası Üzerinde Mevcut Olan Şantiye Binaları ve Taşınmazların Değerleme Raporu, 2014.
Ankara İli Çankaya İlçesi'nde 1 Adet Taşınmazın Kira Bedelinin Tespiti ve 1 Adet Taşınmazın Kira Bedeli ile İşletme Süresinin Tespiti, 2014.
Mardin İli Dargeçit İlçesi Kılavuz Beldesi’nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Batman İli Sason İlçesi Zafer Mahallesi 5 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Diyarbakır İli Çermik İlçesi Tepe Mahallesi’nde 2 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Şırnak İli Cizre İlçesi Dirsekli Mahallesi’nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Van İli Çaldıran İlçesi Kışla Mahalesi’nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Van İli Merkez İlçesi Pembecimirza Mahallesi’nde 2 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Varlık Değerleme Raporu, 2014.
Kayseri İli Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler Araştırma Raporu, 2014.
Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Budak Mahallesi'nde 1 Adet, Çakmak Mahallesi'nde 1 Adet ile 29 Ekim (Çıksorut) Mahallesi'nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin Değerleme Raporu, 2014.
Diyarbakır İli İstasyonbağları İlçesi Bağlar Mahallesi'nde 1 Adet Taşınmaza İlişkin Değerleme Raporu, 2014.
İstanbul İli Maltepe İlçesi’nde Orgeneral Kenan Evren Kışlası Arazilerinin Değerleme Araştırma Raporu, 2014.
Antalya İli Kaş İlçesi Merkez Mahallesi’ndeki 3 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Erzincan İli İliç İlçesi Sabırlı ve Çöpler Köyleri’ndeki Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Değerleri ve Kamu Arazilerinin Kullanım Kısıtlarının Neden Olabileceği Gelir Kayıplarının Araştırılması Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2014.
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Çoğulhan Mahallesi’nde 23 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2014.
Karasu İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Yerinde Yürütülecek Sanayi Faaliyetlerinin Alanın Çevresel Özellikleri, Su Kullanımı, Tesis Kapasitesi ve Atık Yönetiminin Longoz Gölü ve Subasar Ormanı ile Etkileşimi Yönlerinden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, 2015.
Kayseri İli Kocasinan İlçesi İstasyon Mahallesi 10 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2015.
Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı İçin Kamu Yararı Kararı Alınması ve Temel Gerekçesi Hakkında Bilimsel Değerlendirme Raporu, 2015.
Ankara İli Çankaya İlçesi'nde Yer Alan ve Çankaya Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan 103 Adet Taşınmazın Kira Bedellerinin Araştırılması, 2014-2015.
Ankara İli Ayaş İlçesi Uğurçayırı Köyü Balçiçek Mevkii 1 Adet Taşınmazın Miras Yoluyla Baykal Balçiçek’e İntikal Eden Hissesinin Değerleme Raporu, 2015.
Filyos Endüstri Bölgesi Kuruluş Yerinin Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Yönlerden Değerlendirilmesi ve Bölgenin Ekonomik Gelişme Sürecine Olası Etkilerine İlişkin Bilimsel İnceleme Raporu, 2015.
Ankara İli Çankaya İlçesi'nde Yer Alan ve Çankaya Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satış Bedellerine İlişkin Değerleme Araştırılması, 2014-2016.
Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi Kuruluş Yerinin Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Yönlerden Değerlendirilmesi ve Bölgenin Ekonomik Gelişme Sürecine Olası Etkilerine İlişkin Bilimsel İnceleme Raporu, 2015.
Belediye Taşınmazlarının Tespiti, Envanteri ve Değerleme Çalışmaları: Sincan Belediyesi Pilot Çalışması, 2015.
Emlak Vergisine Yönelik Olarak Binaların Mevcut Sınıflandırılma Sistemi ve Sorunları İle Belediyelerin Emlak Vergisi Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Yeni Sınıflama Sisteminin Geliştirilmesi ve Güncelleme Gerekliliği, 2015.
Gaziantep İli Doğanpınar Barajı Kamulaştırma Sahasında Arazi Gelirleri, Kapitalizasyon Oranı ve Arazi Kamulaştırma Bedellerinin Araştırılması Projesi, 2015.
İstanbul İli Fatih İlçesi Saraçisak Mahallesi'nde Yer Alan Parsele İlişkin Değerleme Raporu, 2015.
Ankara İli Çankaya İlçesi'nde Yer Alan Taşınmazların Kira Bedelleri ve Satış Bedellerinin Tespitine İlişkin Değerleme Raporu, 2015.
Kayseri İli Sahabiye ve Fatih Mahalleleri'nin Kentsel Yenileme Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Teknik, Hukuki ve Bilimsel İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2015
Ceyan İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. İle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Arasındaki "Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesislerin Yapım İşi İhalesi" Hakkında Bilimsel Teknik ve Hukuki Değerlendirme Raporu, 2015.
Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK – Kamu Araştırmaları Grubu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2015.
Ankara Hızlı Tren Garı İçin Celal Bayar Bulvarı Düzenleme Projesinin Teknik ve Ekonomik Yönlerden Değerlendirilmesi, 2016.
Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi'nde Yer Alan Parsele İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2016.
Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Develi Projesi Arazi Malikleri ve Kullanıcılarının Gelir ve Yaşam Koşullarına Etkilerinin Değerlendirilmesi -Hızlı Etki Değerlendirme Araştırması Sonuçları-, 2016.
Artvin İli Yusufeli İlçesi'nde Yer Alan 3 Adet Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2016.
Artvin İli Yusufeli İlçesi'nde Yer Alan Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2016.
Ankara İli Altındağ İlçesi Doğanbey ve Misakımilli Mahalleleri'nde Bulunan Taşınmazların Değerleme Raporu, 2016.
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Yeşilyurt Mahallesi İçinde Yer Alan ve Andırın Hidroelektrik (HES) Projesi Kapsamındaki Taşınmazların İnceleme ve Değerleme Raporu, 2016.
Ankara Sincan İlçesi Temelli Mahallesi'ndeki Mükerrer Tapu Kaydının Neden Olduğu Sorunun Analizi ve Çözüm Önerileri Hakkında Bilimsel ve Teknik Rapor, 2016.
Sakarya İli Karasu İlçesi Aşağıincilli Mahallesi'nde Yer Alan Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu, 2016
Çetin Hidroelektrik Santrali Projesi Göl Sahası ve Mücavir Alandaki Parsellerin Üzerindeki Ürün, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç ile Yapıların Tespiti, Envanteri, Kaydı ve Değerleme Araştırması, 2015-2016.
Edirne İli Merkez İlçesi Karaağaç I ve II Mahalleleri'nde Yer Alan Taşınmazlara İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu,2016
Edirne İli Merkez İlçesi Bosna Mahallesi'nde Yer Alan Taşınmaza İlişkin İnceleme ve Değerleme Raporu,2016
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali Maddi Duran Varlıkları Değerleme Raporu Ankara 2016.
Trabzon İli Ortahisar İlçesi Boztepe Mahallesi'nde Bulunan 2 Adet Taşınmaza İlişkin Değerleme Raporu, 2017
İstanbul İli Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde Bulunan 2 Adet Taşınmaz ile Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi'nde Bulunan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Bağımsız Bölümlere İlişkin Değerleme Raporu, 2017
Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Celaliye Köyü 3920 Nolu Parsel Üzerinde Tekstil Gerikazanım Tesisleri Kuruluş Yerinin Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Yönlerden Değerlendirilmesi ve Yatırımın Ekonomik Gelişme Sürecine Olası Etkileri, 2017
Ankara İli Altındağ İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 3 Adet Taşınmazın Değerleme Raporu, 2017
Ankara İli Etimesgut İlçesi Elvanköyü Mahallesi 47907 Ada ve 5 Nolu Parsel Üzerinde İnşa Edilmesi Planlanan Toptancı Hali Tesislerinin Yatırım Analizi, Geri Ödeme Süresi ve Üst Hakkı Tesisine Yönelik Normların Tespitine İlişkin Araştırma Ve Değerleme Raporu, 2017