Gayrimenkul Bilimlerine Yaklaşım ve Gayrimenkul Bilimlerinin Kapsamı

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi uzmanlığı hızla gelişen yeni bir çalışma alanı veya meslek dalı olarak görülmektedir. Anabilim Dalı’nda açılan lisansüstü programlarda katılımcılara; yeni ve dinamik bir alanda kariyer olanağının sunulması ve özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme ve proje yönetimi, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, arazi edinimi, toplulaştırma, kamulaştırma ve imar uygulamaları, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku ve bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Lisansüstü programlarda katılımcıların gayrimenkulü; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı ve kullanıcı gibi farklı kesimler yönlerinden inceleme ve strateji geliştirme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) teknikleri ve uygulamaları,
 • İşletme ve varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Taşınmaz proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Taşınmaz proje yönetimi ve denetimi,
 • Taşınmaz ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Taşınmaz yatırımları ve finansmanı,
 • Konut finansmanı ve menkulkıymetleştirme,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • İmar uygulamaları (değer esaslı arazi düzenlenmesi), arsa ve konut politikaları,
 • Taşınmaz, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Arazi ekonomisi, yönetimi ve politikaları,
 • Arazi mülkiyeti, değişim ve toplulaştırma uygulamaları,
 • Arazi kullanım planlaması
 • Bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve kamu taşınmazları yönetimi,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları,
 • Taşınmaz yönetimi ve taşınmaz piyasaları için profesyonel yönetim (ticari gayrimenkul, site, tatil köyü, sağlık-eğitim tesisleri, kooperatif yönetimleri),
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Taşınmazların vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Risk yönetimi ve taşınmaz ve inşaat sigortaları çalışmaları.

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul sektöründe fiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme konusunda araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için lisansüstü programları açmıştır. Lisansüstü programlar, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ankara Üniversitesi’nde lisansüstü gayrimenkul geliştirme programlarına kayıt hakkı kazanan ve mezun olanlar, kendilerine gayrimenkul sektörünü anlama ve kamu ve özel sektörde kariyer planlama konusunda zaman tanımış olmaktadırlar. Lisansüstü programlar, gayrimenkulü ayrıntılı olarak anlamaya, derinlemesine bir uzmanlık geliştirilmesine, proje çalışmaları ve yaz dönemi stajları sayesinde çalışma deneyimi kazanmalarına da olanak sağlar. Teori ve sektör deneyimi arasındaki bağlantı programların temel önceliğidir. Öğrenciler gerçek dünyadan örnek olaylar ve projeler üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak gayrimenkul ilkelerini anlamaya ve gerçeklere dayalı çözümlere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yaz döneminde gerçekleştirilecek staj olanağı ile projelerde bursiyer olarak çalışma, sınıfta öğrenilenleri gerçek dünya deneyimi ile bütünleştirme ve sektör profesyonellerinden öğrenme fırsatını da sunmaktadır.

Anabilim Dalında halen 16 farklı daldan lisans derecesi almış toplam 1000 dolayında öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı’nda tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarının dışında yukarıda belirtilen temel çalışma konularında doktora sonrası araştırma için yerli ve yabancı uzmanlara çalışma ve araştırma olanağı da sunulmaktadır.

Lisansüstü program mezunlarının Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde ofis açmaları ve iş geliştirmeleri mümkün olacaktır. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları ve çalışmaları yanında kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul ve inşaat işlerinin bütün aşamalarında etkin görev almaları, kariyer geliştirmeleri ve yönetici olarak çalışmalarının altyapısı inşa edilmektedir. Ayrıca ülkemizde başta konut finansman sistemi (mortgage) olmak üzere kamulaştırma, bilirkişilik, imar ve vergileme gibi alanlara yönelik yasal düzenlemelerde mezunlarımız görev ve yetkileri özel olarak tanımlanmaktadır.

Tandoğan Kampüsü’nde merkezi bir konumda olan Anabilim Dalı’mız, internet erişimi bulunan öğrenci çalışma salonu, kütüphane, seminer salonu, 6 adet sınıf ve 2 adet laboratuvar ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Binada engelli öğrencilerimizin ihtiyaçları için 6 adet engelli desteği bulunan asansör ve gerekli zemin yükseklik farklarında rampalar bulunmaktadır.