Anabilim Dalı’nın programları, dünyanın gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe örgütlerinden Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council – IVSC)’ne üyeliğini gerçekleştirmiş ve yine gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan ve Londra merkezli Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından akredite edilmiş olup, mezunların dünyanın 180 ülkesinde başka yeterlilik koşulu aranmaksızın çalışma ve iş bulmalarının önü açılmıştır.  Türkiye’de RICS tarafından akredite edilmiş ilk ve tek eğitim kurumu olan Anabilim Dalı’mız, RICS Red Book ve IVS de dahil olmak üzere uluslararası değerleme standartları konusunda da öğrencileri bilgilendirmektedir.

RICSIVSC

RICS arazi, gayrimenkul, inşaat ve altyapı geliştirme ve yönetimi ile değerleme konularında uluslararası standartları hazırlayan ve teşvik eden uluslararası profesyonel kuruluştur. Herkesin yararına, arazi, gayrimenkul, inşaat ve altyapı alanlarında güvenli ve canlı bir pazarı destekleyecek tek bir uluslararası standart sunan, hükümetlerarası bir seviyede çalışmaktadır. Yeni nesil profesyonellerin, kitlesel şehirleşmeden azalan kaynaklara kadar, günümüz dünyasındaki sorunlar için çözümler geliştirmeleri gerekecektir. Herhangi bir sektör veya ülke ile sınırlı olmamakla birlikte, değerleme uzmanlığı kariyeri, içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmeye yardımcı olur. RICS tarafından akredite edilmiş olan Anabilim Dalı’mızda öğrenci olmak üniversitedeki en yüksek eğitim standartlarına ulaşarak potansiyelinizi fark etmenize yardımcı olabilir. RICS öğrencilerine sunulan çalışma yardımları ve sosyal çevre fırsatları ile, sadece eğitim alacağınız programda mükemmel olmakla kalmaz, aynı zamanda mesleğin gelecekteki liderlerinden biri olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. RICS, akredite ettiği bölümlerin öğrencilerine çalışmalarında yardımcı olmak için bir dizi önemli konu ve kavram hakkında rehberler de dahil olmak üzere özel bir bilgi hizmetleri yelpazesi sunmaktadır. RICS öğrencileri, dünyadaki en büyük araştırma ve mülk ile ilgili kütüphaneden bilgilere erişebilirler. 2500’ün üzerinde elektronik belge, kitap, dergi makalesi, hukuk raporu ve transkript tutan kütüphane kataloğuna erişebilirler.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC), değerleme uygulaması ve değerleme mesleği için küresel standart belirleyici olarak hareket eden ve kamu yararına hizmet eden bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. IVSC, uluslararası değerleme uygulama standartlarının yükseltilmesi misyonunda öncüdür. Temel hedefleri: tutarlılık, şeffaflık ve dünya çapında değerleme güvenini destekleyen yüksek kaliteli Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) geliştirmek ve Değerleme Profesyonel Organizasyonları tarafından sağlanan profesyonellik ile birlikte tüm dünyada IVS’nin benimsenmesini teşvik etmektir. IVSC, değerleme uygulayıcıları, finansal hizmet şirketleri, STK’lar, düzenleyiciler ve akademik kurumlar olan üye kuruluşları arasında işbirliğini kolaylaştırır. IVSC, dünya çapında 100’e yakın üye kuruluşundan oluşmakta ve değerleme alanında lider olan çok sayıda sponsor tarafından desteklenmektedir. Bunlar arasında dünyanın önde gelen muhasebe ve değerleme firmaları, meslek kuruluşları ve diğer önemli küresel organizasyonlar bulunmaktadır.