Lisansüstü program mezunlarının Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde ofis açmaları ve iş geliştirmeleri mümkün olacaktır. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları ve çalışmaları yanında kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul ve inşaat işlerinin bütün aşamalarında etkin görev almaları, kariyer geliştirmeleri ve yönetici olarak çalışmalarının altyapısı inşa edilmektedir.

RICSIVSC

Anabilim Dalı’nın programları, dünyanın gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe örgütlerinden Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council – IVSC)’ne üyeliğini gerçekleştirmiş ve yine gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan ve Londra merkezli Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından akredite edilmiş olup, mezunların dünyanın 180 ülkesinde başka yeterlilik koşulu aranmaksızın çalışma ve iş bulmalarının önü açılmıştır. Ayrıca ülkemizde başta konut finansman sistemi (mortgage) olmak üzere kamulaştırma, bilirkişilik, imar ve vergileme gibi alanlara yönelik yasal düzenlemelerde mezunlarımız görev ve yetkileri özel olarak tanımlanmaktadır.