Anabilim dalında halen uygulanan yüksek lisans ve doktora programlarında 29 öğretim üyesi görev almaktadır. Lisansüstü programlarda üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile Ankara’daki diğer kamu üniversitelerindeki öğretim üyeleri, kamu ve özel kuruluşlardaki uzmanlar, dersler ve uygulamalar ile tez projelerinin yürütülmesi aşamalarında görev almaktadırlar. Programlarda katılımcılara uygulama becerisinin kazandırılması hedeflendiğinden, kamu ve özel sektörde gayrimenkul geliştirme konularında bilimsel birikimi ve pratik deneyimi olan uzmanların katılımına önem ve öncelik verilmiştir. Buna ilave olarak işbirliği yaptığımız Avrupa’daki çeşitli üniversitelerden öğretim elemanlarının da güz, bahar ve yaz yarıyıllarında ders vermeleri sağlanmaktadır.

Öğretim elemanları, teorik bilgi birikimi ve deneyim yanında pratik deneyimi olan profesyonel kişilerdir. Akademik kadromuz öğrencilerle düzenli olarak görüşmekte ve ilgilenmektedirler. Öğrencilerden talep olması halinde, yurt içi ve Avrupa’daki farklı kuruluşlarda yaz stajı olanağı sağlanmakta, kariyer gelişimi, ders programı ve tez konularında öğrencilere sürekli danışmanlık ve destek hizmetleri verilmektedir.

Öğretim Üyeleri Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
tanrivermis@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Taşınmaz Değerleme Teorisi ve Uygulamaları, Proje Değerleme, Taşınmaz Ekonomisi ve Yönetimi, Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan
Prof. Dr. Türkay Tüdeş
ttudes@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Ölçme Bilgisi, Sayısal Kadastro, Türkiye Kadastrosu, Kentsel Alan Düzenlemesi ve Değer Haritalarının Üretilmesi
Prof. Dr. Metin Arslan
metinarslan@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
İnşaat Malzeme Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Maliyet Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet Bülbül
mhmbulbul@gmail.com
Özgeçmiş
Tarım Ekonomisi, Para ve Sermaye Piyasaları ve Gayrimenkul Finansmanı
Prof. Dr. Ruşen Keleş
keles@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Kentleşme Politikaları, Kent Ekonomisi, İmar ve Hukuk ve Kentsel Arazi Politikaları
Prof. Dr. Ayşen Apaydın
aapaydin@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Kantitatif Araştırma Teknikleri ve Optimizasyon Teknikleri
Prof. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
sonmezo@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Kent Planlamaya Giriş, Kentsel Dönüşüm ve Türk Kentleri
Prof. Dr. Çiğdem Kırca
ckirca@etu.edu.tr
Özgeçmiş
Taşınmaz Hukuku ve Sözleşme Hukuku
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
sakipek@hotmail.com
Özgeçmiş
Hukukun Temel Kavramları, Taşınmaz Hukuku ve Sözleşme Hukuku
Prof. Dr. Günay Erpul
erpul@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Arazi Kullanım Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sistem Tasarımı, Toprak ve Su Koruma Politikaları
Prof. Dr. N. Semih Öz
semih.oz@gmail.com
Özgeçmiş
Gayrimenkul Vergi Mevzuatı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Kamu Taşınmazları Yönetimi
Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
yalciner@gazi.edu.tr
Özgeçmiş
İşletme Değerlemesi, Konut Finansman Sistemi ve Gayrimenkul Finansmanı
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya
cabukkaya@gmail.com
Özgeçmiş
Kent ve Kır Sosyolojisi, Sosyal Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri
Prof. Dr. Recep Kılıç
rkilic@eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Kent ve Çevre Jeolojisi
Prof. Dr. Dilek Özkök Çubukçu
ozkok@politics.ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Gayrimenkul Vergi Mevzuatı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Kamu Taşınmazları Yönetimi
Prof. Dr. A. Sema Gün
gun@agri.ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi, Arazi Kullanım Planlaması, Arazi Toplulaştırma ve Uygulamaları
Prof. Dr. Şule Tüdeş
studes@gazi.edu.tr
Özgeçmiş
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizleri, Kent ve Çevre Jeolojisi
Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu (Tanrıvermiş)
aliefendioglu@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Mühendislik Ekonomisi, Arazi Ekonomisi ve Yönetimi, Kamulaştırma ve Yeniden İskan, Taşınmaz Ekonomisi ve Yönetimi, Koruma Alanları Yönetimi
Doç. Dr. Erol Demir
eroldemir@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Muhasebe İlkeleri, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz
bilging@metu.edu.tr
Özgeçmiş
Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan
dogan@politics.ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Muhasebe İlkeleri, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
Dr. Öğr. Üyesi Md Moynul Ahsan
mahsan@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Göç, Kamu Politikaları
Dr. Nurcan Öcal
nurcan.ocal@spk.gov.tr
Özgeçmiş
İşletme, Muhasebe ve Finansman, Sermaye Piyasası Hukuku, Derecelendirme, Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
Dr. Enis Yeter
Özgeçmiş
Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri, Türk Kentleri Tarihsel Gelişmesi
Dr. Vahdettin Ertaş
Özgeçmiş
Para ve Sermaye Piyasaları
Öğr. Gör. Dr. Sibel Canaz Sevgen
Özgeçmiş
Lisans: Jeofizik Mühendisliği
Yüksek Lisans: Geomatik Mühendisliği
Doktora: Harita Mühendisliği
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Buket Gülsüm Ülger
bgislek@ankara.edu.tr
Lisans: Tarım Ekonomisi
Yüksek Lisans: Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Arş. Gör. Toygun Atasoy
atasoy@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Matematik
Yüksek Lisans: Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Mehmet Oğuz Öndağ
moondag@ankara.edu.tr
Lisans: Tarım Ekonomisi
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Salih Demirkaya
sdemirkaya@ankara.edu.tr
salihdkaya@hotmail.com
Lisans: Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Gülnaz Şengül Güneş
gsengul@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: İşletme, İktisat (Çift Anadal)
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Sinan Güneş
Sinan.Gunes@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Ümit Gedik
umitgedik@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Emir Sunguroğlu
Emir.Sunguroglu@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Ayşen Sanbur
asanbur@ankara.edu.tr
Lisans: Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet Hilmi Erciyes
aherciyes@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Abdurrahman Tursun
atursun@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Matematik
Yüksek Lisans: Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Emine Baydan
ebaydan@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Şehir ve Bölge Planlama
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Gizem Ulusoy
gulusoy@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Parla Güneş
parlagunes@ankara.edu.tr
Özgeçmiş
Lisans: Şehir ve Bölge Planlama
Yüksek Lisans: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Esra Keskin
Özgeçmiş
Lisans: Hukuk
Yüksek Lisans: Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Doktora: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı