Dersin KoduDersin AdıDersin KredisiÖğretim Görevlisi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

850501Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi (3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. A. Sema Gün
850502Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi (3,3,0) 3Prof. Dr. Ruşen Keleş
850503Malzeme Bilgisi, Yapım ve Maliyet Analizleri (2,2,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
850504Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan
850504Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Erol Demir
850505Mühendislik Ekonomisi(3,0,0) 3Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
850506Kent Planlamaya Giriş (3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
850507Sayısal Kadastro (3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
850508Hukukun Temel Kavramları(3,0,0) 3Prof. Dr. Muharrem Özen
850508Hukukun Temel Kavramları(3,0,0) 3Doç. Dr. Gaye Baycık

Zorunlu Program Dersleri

850516Gayrimenkul (Taşınmaz) Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları(3,2,0) 4Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
850516Gayrimenkul (Taşınmaz) Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları(3,2,0) 4Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
850517Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(2,2,0) 3Doç. Dr. Hadi Hakan Maraş
850517Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
850518Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
850518Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Çiğdem Kırca
850529Gayrimenkul Sektör Seminerleri(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu

Seçmeli Program Dersleri

850530Gayrimenkul Finansmanı(3,0.0) 3Prof. Dr. Ali Hepşen
850532Kantitatif Araştırma Teknikleri ve Raporlama (2,2,0) 3Prof. Dr. Ayşen Apaydın
850533İşletme Değerlemesi (3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
850534İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi(2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Erol Demir
850537Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan(3,0.0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
850538Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerleme(3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
850540Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi(3,0.0) 3Dr. Enis Yeter
850543Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması(3,0.0) 3Prof. Dr. Günay Erpul, Doç. Dr. A. Sema Gün
850544Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi (3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
850545İnşaat Projeleri ve Sözleşme Yönetimi(3,0.0) 3Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
850546Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (3,0,0) 3Prof..Dr. Semih Öz
850548Kır ve Kent Sosyolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Nilay Çabukkaya
850549İmar ve Hukuk(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
850550Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Prof. Dr. Günay Erpul, Doç. Dr. A. Sema Gün
850551Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi(3,0,0) 3Yrd. Doç. Dr. Erol Demir
850554Bölgesel Ekonomi (3,0,0) 3Prof. Dr. Semih Öz
850555Türkiye’de Konut Politikaları(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
850557Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
850557Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Dr. Fikret Akçura
850559Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş(3,0,0) 3Dr. Nurcan Öcal
850565Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki, İdari ve Ekonomik Boyutları(3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
850566Örnek Olaylarla İmar Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Doç. Dr. A.Menaf Turan, Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
850569Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi(3,0,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
850571Kent ve Çevre Jeolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Recep Kılıç
850573Yapı Bilgisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
850575Gayrimenkul Geliştirme ve Değerlemede Özel Konular(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
850577Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme(3,0,0) 3 Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz
850578Para ve Sermaye Piyasaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül
850579Konut Finansman Sistemi(3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
850580Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
850583Arazi Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
850584Su Kaynakları Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül
850585Toprak ve Su Koruma (3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
850587CBS ve Havza Sistem Tasarımı(3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
850588Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama (3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
850591İş ve Meslek Etiği(3,0,0) 3Prof. Dr. Ahmet Özçelik