Dersin KoduDersin AdıDersin KredisiÖğretim Görevlisi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

805000005010Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi (3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Doç. Dr. A. Sema Gün
805000005020Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi (3,3,0) 3Prof. Dr. Ruşen Keleş
805000005030Malzeme Bilgisi, Yapım ve Maliyet Analizleri (2,2,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
805000005040Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan
805000005040Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Erol Demir
805000005050Mühendislik Ekonomisi(3,0,0) 3Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000005060Kent Planlamaya Giriş (3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
805000005070Sayısal Kadastro (3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
805000005080Hukukun Temel Kavramları(3,0,0) 3Prof. Dr. Muharrem Özen
805000005080Hukukun Temel Kavramları(3,0,0) 3Doç. Dr. Gaye Baycık

Zorunlu Program Dersleri

805002725180Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin Temel İlkeleri ve Uygulamaları 1(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715200Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları 1(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000805270İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları 1(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805002725200Finans Matematiği(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715150Temel Finans Matematiği ve Proje Değerleme(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000805230İleri Finans Matematiği ve Proje Değerleme(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805002725170Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(2,2,0) 3Doç. Dr. Hadi Hakan Maraş
805002725170Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
805000715190Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Hadi Hakan Maraş
805000715190Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
805000805240İleri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Hadi Hakan Maraş
805000805240İleri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
805002725210Taşınmaz Hukukunun Temelleri(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805002725210Taşınmaz Hukukunun Temelleri(4,0,0) 4Prof. Dr. Çiğdem Kırca
805000715180Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805000805250İleri Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal

Seçmeli Program Dersleri

805000715301Gayrimenkul Finansmanı(3,0.0) 3Prof. Dr. Ali Hepşen
805000715311Kentsel Alan Düzenlemesi(2,2,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
805000715321Gayrimenkul Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Örnekleme(2,2,0) 3Prof. Dr. Ayşen Apaydın
805000715331İşletme Değerlemesi (3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
805000715341İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi(2,2,0) 3Yrd. Doç. Dr. Erol Demir
805000715351Türkiye Kadastrosu(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
805000715361Gayrimenkul Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715401Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerlemesi(3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
805002725401Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi(3,0.0) 3Dr. Enis Yeter
805002725431Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması(3,0.0) 3Prof. Dr. Günay Erpul, Doç. Dr. A. Sema Gün
805000715441Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi(3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
805000715461Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (3,0,0) 3Prof..Dr. Semih Öz
805002725481Kır ve Kent Sosyolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Nilay Çabukkaya
805000715491İmar ve Hukuk(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
805000715501Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Prof. Dr. Günay Erpul, Doç. Dr. A. Sema Gün
80500272552Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Prof. Dr. Ali Parsa
805000715541Bölgesel Ekonomi (3,0,0) 3Prof. Dr. Semih Öz
805000715551Türkiye'de Konut Politikaları(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
805000715571Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
805000715571Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Dr. Fikret Akçura
805000715591Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş(3,0,0) 3Dr. Nurcan Öcal
805000715601Kamu Taşınmazları Yönetimi(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Prof. Dr. Semih Öz
805002725651Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki, İdari ve Ekonomik Boyutları(3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
805002725661Örnek Olaylarla İmar Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
805000715691Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi(3,0,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
805000715711Kent ve Çevre Jeolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Recep Kılıç
805000715731Yapı Bilgisi ve Yapı Projelerinin Analizi(2,2,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
805000715751Gayrimenkul Geliştirme ve Değerlemede Özel Konular(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715771Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme(3,0,0) 3 Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz
805000715791Konut Finansman Sistemi(3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
805000715801Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
805000805821Optimizasyon(3,0,0) 3Prof. Dr. Ayşen Apaydın
805002725851Toprak ve Su Koruma (3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
805000715881Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama(3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
805000715411Kat Mülkiyeti(3,0,0) 3Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
*Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri(3,0,0) 3Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805000715421Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim(3,0,0) 3Yrd. Doç. Dr. Furkan Başer
805002725841Su Kaynakları Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül
805000715781Para ve Sermaye Piyasaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül