KoduDersin AdıKrediÖğretim Üyesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

805000005010Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi (3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000005010Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi (3,0,0) 3Prof. Dr. A. Sema Gün
805000005020Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi (3,3,0) 3Prof. Dr. Ruşen Keleş
805000005030Malzeme Bilgisi, Yapım ve Maliyet Analizleri (2,2,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
805000005040Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Dr.Öğr.Ü. Mustafa Doğan
805000005040Muhasebe İlkeleri (2,2,0) 3Doç. Dr. Erol Demir
805000005050Mühendislik Ekonomisi(3,0,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000005060Kent Planlamaya Giriş (3,0,0) 3Prof. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
805000005070Sayısal Kadastro (3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
805000005080Hukukun Temel Kavramları(3,0,0) 3Dr. Erdem Ercan

Zorunlu Program Dersleri

805000805270İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000805270İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715200Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000715200Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805002725180Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin Temel İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805002725180Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin Temel İlkeleri ve Uygulamaları I(3,0,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805000715150Temel Finans Matematiği ve Proje Değerleme(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805002725200Finans Matematiği(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000805230İleri Finans Matematiği ve Proje Değerleme(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000805240İleri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3 Dr.Öğr.Ü. Sinan Jasim Hadi Aldoori
805000715190Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları(2,2,0) 3Dr.Öğr.Ü. Sinan Jasim Hadi Aldoori
80500272517Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(2,2,0) 3Dr.Öğr.Ü. Sinan Jasim Hadi Aldoori
805000715180Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805002725210Taşınmaz Hukuku’nun Temelleri(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805000805250İleri Taşınmaz Hukuku(4,0,0) 4Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805100715000Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805100715000Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Prof. Dr. Nilay Çabukkaya
805100715000Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Doç. Dr. Furkan Başer
805101805000İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805101805000İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Prof. Dr. Nilay Çabukkaya
805101805000İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım(2,2,0) 3Doç. Dr. Furkan Başer

Seçmeli Program Dersleri

805000715301Gayrimenkul Finansmanı(3,0,0) 3Prof. Dr. Ali Hepşen
80500071531Kentsel Alan Düzenlemesi(2,2,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
805000715381Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri(3,0,0) 3Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
805000715401Gayrimenkul Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Örnekleme(2,2,0) 3Prof. Dr. Ayşen Apaydın
805000715421Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim(3,0,0) 3Prof. Dr. Ayşen Apaydın
805000715421Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim(3,0,0) 3Doç. Dr. Furkan Başer
80500071533İşletme Değerlemesi (3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
80500071534İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi(2,2,0) 3Doç. Dr. Erol Demir
805000715351Türkiye Kadastrosu(3,0.0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
80500071537Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan(3,0.0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
80500071537Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan(3,0.0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
805002725421Çevresel Değerleme ve Çevre Etki Değerlemesi(3,0.0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805002725421Çevresel Değerleme ve Çevre Etki Değerlemesi(3,0.0) 3Prof. Dr. Ayten Namlı
80500080538Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerleme(3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
80500272540Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi(3,0.0) 3Dr. Enis Yeter
805000715441Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi(3,0.0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
805000715471Koruma Alanları, Yönetimi ve Taşınmaz Piyasalarına Etkileri(3,0.0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
80500272543Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması(3,0.0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
80500272543Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması(3,0.0) 3Doç. Dr. A. Sema Gün
80500071545İnşaat Projeleri ve Sözleşme Yönetimi(3,0.0) 3Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
80500071546Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (3,0,0) 3Prof..Dr. Semih Öz
80500272548Kır ve Kent Sosyolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Nilay Çabukkaya
80500071549İmar ve Hukuk(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
80500071550Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Türkay Tüdeş
80500071550Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
80500071550Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları(3,0,0) 3Doç.Dr. A. Sema Gün
805000715521Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması(3,0,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
805000715521Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması(3,0,0) 3Prof. Dr. Ali Parsa
80500071554Bölgesel Ekonomi (3,0,0) 3Prof. Dr. Semih Öz
80500071555Türkiye’de Konut Politikaları(3,0,0) 3Doç. Dr. A. Menaf Turan
80500080557Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
80500080557Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi(3,0,0) 3Dr. Fikret Akçura
80500272559Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş(3,0,0) 3Dr. Nurcan Öcal
80500272565Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki, İdari ve Ekonomik Boyutları(3,0,0) 3Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
80500071569Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi(3,0,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
80500071571Kent ve Çevre Jeolojisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Recep Kılıç
80500071573Yapı Bilgisi(3,0,0) 3Prof. Dr. Metin Arslan
80500071575Gayrimenkul Geliştirme ve Değerlemede Özel Konular(2,2,0) 3Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
80500071575Gayrimenkul Geliştirme ve Değerlemede Özel Konular(2,2,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
80500071578Para ve Sermaye Piyasaları(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül
80500071579Konut Finansman Sistemi(3,0,0) 3Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
80500071580Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları(2,2,0) 3Doç. Dr. Şule Tüdeş
80500071583Arazi Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
80500272584Su Kaynakları Ekonomisi ve Yönetimi(3,0,0) 3Prof. Dr. Mehmet Bülbül
80500272585Toprak ve Su Koruma (3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
80500272587CBS ve Havza Sistem Tasarımı(3,0,0) 3Prof. Dr. Günay Erpul
80500071588Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama (3,0,0) 3Prof. Dr. Nihan Özdemir Sönmez