Değerli ziyaretçiler,

Dünyada son yüzyılda iki önemli ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak görülen gayrimenkul sektörüne uzman ve araştırmacı yetiştiren akademik birimlerin ülkemizde uzun yıllardan beri eksikliği hissedilmiştir. Bu alandaki açığı kapatmak için nitelikli gayrimenkul profesyonelleri, bilim uzmanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere 2 Şubat 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen  Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ve 14 Ağustos 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Gayrimenkul ve Varlık  Ekonomisi ve Değerleme Anabilim  Dalı ile Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı’ndan oluşan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü kurulmuştur. Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren akademik birimlerin aynı isimle anılması ve kolay algılanması için lisansüstü düzeyde eğitim veren Anabilim Dalımızın isim değişikliği yapılmıştır. Halen Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (birinci ve ikinci öğretim), doktora ile bütünleşik doktora programlarına her dönem öğrenci alınmaktadır. Buna ilave olarak yerli ve yabancı genç araştırmacılara doktora sonrası çalışma imkanı da verilmektedir.

Türkiye’de halen gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisan, yüksek lisans ve doktora  programları açılmış olan tek akademik birim, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’dır. Ayrıca Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programına 2016-17 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alınmış ve fiilen lisans programı da eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.

Sizleri ülkemizde gayrimenkul  bilimlerine yaklaşımı, programa katılan disiplinleri ve verilen derslerin çeşitliliği yönünden ilk ve tek disiplinlerarası anabilim dalı ve lisansüstü programlarını incelemeye  davet ediyorum. Anabilim Dalımız lisansüstü programları; kapsamlı, çok  yönlü ve profesyonel mesleki gelişime önem ve öncelik vermektedir. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin öncüleri ve bu dallarda uzman olan akademisyenlerin de belirttiği üzere,  gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında  yüksek lisans ve doktora eğitimi almak istiyorsanız, olmanız gereken yer Ankara Üniversitesi olacaktır.

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğrencilerimizin geniş kapsamlı temel derslerin yanı sıra alt uzmanlığa (niş alanlara) olanak sağlayan zengin ve çeşitlilik gösteren gayrimenkul bilimleri seçmeli derslerinden yararlandığını da göreceksiniz. Lisansüstü derslerde uygulamalara ağırlık verilmekte, sorun odaklı eğitim, uygulamalı derslerin temelini oluşturmakta ve Anabilim Dalımızda yürütülen teorik ve uygulamalı araştırma projelerine öğrenci katılımı teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ile yakın bir etkileşim içinde ders ve uygulamaları gerçekleştirmekte ve özellikle ikinci eğitim programlarında iş başında eğitim ve öğrenci katılımlı projelere yer verilmektedir. Anabilim Dalımız lisansüstü programlarından mezun olmadan öğrencilerimiz, mesleki gelişime yönelik kısa süreli eğitim programları ve araştırma projelerine, eğitim-öğretimin tamamlayıcı bir parçası olarak katılmakta ve kendilerini geliştirme olanağı elde etmektedirler.

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisansüstü programları, teorik bilgi birikimi yanında, beceri geliştirmeye yönelik uygulama konuları ve güncel gelişmelere yoğunlaşmaktadır. Programların temel özelliklerinden biri, gayrimenkul bilgisini gerçek yaşamdan alan deneyimi ve geniş kapsamlı gayrimenkul beceri gelişimi ile birleştiren gayrimenkul araştırma ve uygulama proje çalışmalarıdır. Eğitimin tamamlayıcı parçası olarak öğrencilerimize özellikle yaz dönemlerinde yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları sağlanmakta ve uygulama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katma değeri yüksek staj çalışmaları ve deneyim kazanmaya yönelik araştırma-uygulama çalışmaları, lisansüstü programlarımızın en önemli özelliği olarak tanımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarından mezun olanların, mezuniyetlerinden sonra sektörde yönetici veya lider pozisyonlarda kendilerine yer bulabilmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin eğitim programı boyunca kariyer planlarını gerçekçi olarak yapabilmeleri için her yıl bahar yarıyılında sektör seminerleri yapılmakta, seminerlere katılan ulusal ve uluslararası kuruluşların yöneticilerinin programlarımızı yakından tanımalarına ve öğrencilerimizin de farklı kamu ve özel kuruluşlar hakkında ilk elden bilgi edinmelerine olanak sağlanmaktadır.

Lisansüstü Programların mezunları; programı bitirdiklerinde sahip olabilecekleri geniş kapsamlı gayrimenkul geliştirme, değerleme, finans, gayrimenkul yatırımları ve yönetim bilgileri ile uygulama becerileri sayesinde farklı istihdam seçeneklerinden yararlanabileceklerdir. Mezunlarımız, yatırımlarının karşılığını zaman içinde, profesyonel mesleki gelişim yoluyla alabileceklerdir. Ankara Üniversitesi, güçlü mezunlar ağı ile mensuplarını sürekli olarak izleyecek ve güçlü mesleki ve kurumsal işbirliğini sürdürecektir. Lisansüstü programlardan mezuniyet sonrasında yeni bilimsel gelişmeler, yasal ve kurumsal düzenlemeler konusunda sürekli hizmet içi eğitim yapılarak paydaşlarımızın profesyonelliğini en üst seviyede tutmak en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda yıl içinde alt uzmanlık alanlarına yönelik sertifika programları ve kısa süreli kurslar düzenlenerek, çalıştay ve toplantılara ağırlık verilmektedir. Lisansüstü eğitim-öğretim programlarımızın uluslararası meslek örgütleri tarafından akredite edilmesinden sonra mezunlarımızın herhangi bir sınav koşulu aranmadan dünyanın her yerinde lisanslı uzman olarak çalışabilmesi mümkün kılınmıştır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, dünyada gayrimenkul, çevre ve yapım yönetimi (inşaat) alanlarında mesleki gelişme ve profesyonelleşmenin sağlanması, yüksek kalitede eğitim, etik kurallar ve standartların geliştirilmesi, tüketici, kamu ve diğer paydaşların haklarının korunması konularında faaliyette bulunan tepe eğitim, meslek ve akreditasyon kurumu olan Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından akredite olmak için 18 Aralık 2014 tarihinde çalışmalara başlamış, yaklaşık iki yıl süren yoğun gayretin sonucunda nihai denetim ekibi tarafından 21-23 Şubat 2016 tarihleri arasında gözden geçirilmiş ve son denetim çalışmaları tamamlanmıştır. 16 Mart 2016 tarihli raporun onayı ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının RICS tarafından akredite edilmesi süreci başarı ile tamamlanmıştır. İki yüksek lisans programının akreditasyon sürecinin başarı ile tamamlandığının Mart 2016 tarihinde bildirilmesi ile Avrupa’da akredite edilen 23 üniversite ve akademi arasına Türkiye’den ilk defa Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı girmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye’de RICS tarafından akredite edilen ilk ve tek akademik birim unvanını korumaktadır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı lisansüstü eğitim-öğretim programlarında sizleri bekleyen fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sayfamızı incelemenizi ve öğretim elemanlarımız, teknik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile tanışmak üzere Ankara’ya kısa bir ziyaret yapmanızı öneririm. Ankara Üniversitesi’nin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında halen çalışan ve mesleki kariyerini geliştirmek isteyenler, sektörde iş ve kariyer olanağı arayan lisans mezunları, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul, varlık ve işletme değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, kentsel dönüşüm, koruma ve gelişim, kent ekonomisi, arsa ve konut ekonomisi ve politikası, imar planlama ve özellikle değer esaslı arazi ve arsa düzenlemeleri, gayrimenkullerin vergilenmesi, kamulaştırma, iskan ve yeniden iskan, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, uluslararası değerleme, muhasebe, ölçüm ve yönetim standartları, gayrimenkul ekonomisi, arazi, tesis ve kaynak yönetimi, bilgi sistemleri ile ilgili diğer konularda uzman ve araştırmacı olarak çalışmak isteyen gençlerin tercih etmeleri gereken akademik kurum olduğunu göreceğinize inanıyorum.

Sizleri uluslararası düzeyde akredite edilmiş ülkemizin ilk ve tek akademik birimi olan ve programlarını sürekli olarak geliştiren ve güncelleyerek profesyonelliği en üst seviyede tutan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş

Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Kurucusu
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

E-posta: tanrivermis@ankara.edu.tr