Değerli ziyaretçiler,

Dünyada son yüzyılda iki önemli ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak görülen gayrimenkul sektörüne, uzman ve araştırmacı yetiştiren akademik birimlerin ülkemizde uzun yıllardan beri eksikliği hissedilmektedir. Gayrimenkul profesyonelleri, bilim uzmanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere 2 Şubat 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen  Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 14 Ağustos 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak Gayrimenkul ve Varlık  Ekonomisi ve Değerleme Anabilim  Dalı ile Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı’ndan oluşan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü kurulmuştur. Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren akademik birimlerin aynı isimle anılması ve kolay algılanması için lisansüstü düzeydeki Anabilim Dalımızın isim değişikliği yapılmıştır. Halen Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (birinci ve ikinci öğretim), doktora ile birleştirilmiş yüksek lisans ve doktora programları  açılmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı genç araştırmacılara doktora sonrası çalışma imkanı da verilmektedir.

Türkiye’de halen gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora  programları açılmış olan tek akademik birim, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri  Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’dır. Bu arada Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne 2016-17 eğitim yılı güz döneminde lisans programına öğrenci alınmış ve eğitime başlanmıştır.

Sizleri ülkemizde gayrimenkul  bilimlerine yaklaşım, programa katılan disiplinler ve verilen derslerin çeşitliliği yönlerinden ilk ve tek disiplinlerarası anabilim dalı ve lisansüstü programlarını incelemeye  davet ediyorum. Anabilim Dalımız lisansüstü programları; kapsamlı, çok  yönlü ve profesyonel mesleki gelişime önem ve öncelik vermektedir. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin öncüleri ve bu dallarda uzman olan akademisyenlerin de belirttiği üzere,  gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında  yüksek lisans ve doktora eğitimi almak istiyorsanız, olmanız gereken yer Ankara Üniversitesi olacaktır.

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğrencilerimizin geniş kapsamlı temel derslerin yanı sıra alt uzmanlığa (niş alanlara) olanak sağlayan zengin ve çeşitlilik gösteren gayrimenkul bilimleri seçmeli derslerinden yararlandığını göreceksiniz. Lisansüstü derslerde uygulamalara ağırlık verilmekte, sorun odaklı eğitim, uygulamalı derslerin temelini oluşturmakta ve Anabilim Dalımızda yürütülen teorik ve uygulamalı araştırma projelerine öğrenci katılımı teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ile yakın bir etkileşim içinde ders ve uygulamaları gerçekleştirmekte ve özellikle ikinci eğitim programlarında iş başında eğitim ve öğrenci katılımlı projelere yer verilmektedir. Anabilim Dalımız lisansüstü programlarından mezun olmadan öğrencilerimiz mesleki gelişime yönelik kısa süreli eğitim programları ve araştırma projelerine, eğitim-öğretimin tamamlayıcı bir parçası olarak katılmakta ve kendilerini geliştirme olanağı elde etmektedirler.

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisansüstü programları, teorik bilgi birikimi yanında, beceri geliştirmeye yönelik uygulama üzerinde yoğunlaşmaktadır. Programların temel özelliklerinden biri, gayrimenkul bilgisini gerçek yaşamdan alan deneyimi ve geniş kapsamlı gayrimenkul beceri gelişimi ile birleştiren gayrimenkul araştırma ve proje çalışmalarıdır. Eğitimin tamamlayıcı parçası olarak öğrencilerimize özellikle yaz dönemlerinde yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları sağlanmakta ve uygulama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katma değeri yüksek staj çalışmaları ve deneyim kazanmaya yönelik araştırma-uygulama çalışmaları, lisansüstü programlarımızın en önemli özelliği olarak tanımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Lisansüstü Programlarından mezun olanların, mezuniyetlerinden sonra sektörde yönetici veya lider pozisyonlarda kendilerine yer bulabilmeleri beklenmektedir. Öğrencilerimizin eğitim programı boyunca kariyer planlarını gerçekçi olarak yapabilmeleri için her yıl bahar yarıyılında sektör seminerleri yapılmakta, seminerlere katılan ulusal ve uluslararası kuruluşların yöneticilerinin programlarımızı yakından tanımaları ve öğrencilerimizin de farklı kamu ve özel kuruluşlar hakkında ilk elden bilgi edinmelerine olanak sağlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Lisansüstü Programlarının mezunları, programı bitirdiklerinde sahip olabilecekleri geniş kapsamlı gayrimenkul geliştirme, değerleme, finans, gayrimenkul yatırımları ve yönetim bilgileri ile uygulama becerileri sayesinde farklı istihdam seçeneklerinden yararlanabileceklerdir. Mezunlarımız, yatırımlarının karşılığını zaman içinde, profesyonel mesleki gelişim yoluyla alabileceklerdir. Ankara Üniversitesi, güçlü mezunlar ağı ile mensuplarını sürekli olarak izleyecek ve güçlü mesleki ve kurumsal işbirliğini sürdürecektir. Lisansüstü programlardan mezuniyet sonrasında yeni bilimsel gelişmeler, yasal ve kurumsal düzenlemeler konusunda sürekli hizmet içi eğitim yapılarak paydaşlarımızın profesyonelliğini en üst seviyede tutmak hedefimiz olacaktır. Bu kapsamda yıl içinde alt uzmanlık alanlarına yönelik sertifika programları ve kısa süreli kurslar düzenlenecek, çalıştay ve toplantılara ağırlık verilecektir. Lisansüstü eğitim-öğretim programlarımızın uluslararası meslek örgütleri tarafından akredite edilmesi ve mezunlarımızın herhangi bir sınav koşulu aranmadan dünyanın her yerinde lisanslı uzman olarak çalışabilmesi hedeflenmiştir.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, dünyada gayrimenkul ve inşaat alanlarında mesleki gelişme ve profesyonelleşmenin sağlanması, yüksek kalitede eğitim, etik kurallar ve standartların geliştirilmesi, tüketici, kamu ve diğer paydaşların haklarının korunması konularında faaliyette bulunan tepe eğitim, meslek ve akreditasyon kurumu olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu) tarafından akredite olmak için 18 Aralık 2014 tarihinde işlemlere başlamış ve yaklaşık iki yıl süren yoğun gayretin sonucunda nihai denetim ekibi tarafından 21-23 Şubat 2016 tarihleri arasında gözden geçirilmiş ve son denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2016 tarihli raporun onayı ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının RICS tarafından akredite edilmesi süreci başarı ile tamamlanmıştır. İki yüksek lisans programının akreditasyon sürecinin başarı ile tamamlandığının Mart 2016 tarihinde sertifika bildirilmesi ile Avrupa’da akredite edilen 23 üniversite ve akademi arasına Türkiye’den ilk defa Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı girmiştir. Böylece Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye’de Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu tarafından akredite edilen ilk ve tek akademik birim unvanını da kazanmıştır.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı lisansüstü eğitim-öğretim programlarında sizleri bekleyen fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sayfamızı ziyaret etmenizi ve öğretim elemanlarımız, program personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla tanışmak üzere Ankara’ya kısa bir ziyaret yapmanızı öneririm. Ankara Üniversitesi’nin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında halen çalışan ve mesleki kariyerini geliştirmek isteyenler, sektörde iş ve kariyer olanağı arayan lisans mezunları ve taşınmaz bilimleri alanında araştırmacı olarak çalışmak isteyen gençlerin tercih etmeleri gereken akademik kurum olduğunu göreceğinize inanıyorum.

Saygılarımla,

 

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Kurucusu

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı