Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi kapsamında 01.10.2018 tarih ve 30518 sayılı Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunda alınan, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Temsilcileri Seçim Takvimi aşağıdaki gibidir.

10-12 Ekim 2018 – Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilciliği Başvurularının alınması

19 Ekim 2018 – Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Seçimlerinin Yapılması

31 Ekim 2018 – Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar Öğrenci Temsilci Seçimlerinin Yapılması

14 Kasım 2018 – Öğrenci Konseyi Kurultayı

 

Not: İlgili yönetmeliğe oidb.ankara.edu.tr adresinden Yönetmelik ve Yönergeler sekmesinden ulaşabilirsiniz.