İyi günler,

2017/2018 Güz Yarıyılında Anabilim Dalımıza kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt sürecine yönelik genel bilgilendirme ve kayıt sırasında kullanacakları gerekli evrakları ekte bulabilirler. Kayıt işlemleriniz için Anabilim Dalımıza gelmeden önce aşağıda paylaşılmış olan “KAYIT AŞAMALARI” isimli dosyayı dikkatle incelemeniz, kayıt işlemlerinizin hızlı ve doğru bir biçimde tamamlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kayıt yaptıracağınız veya kayıtlı olduğunuz programa (Doktora/Bütünleşik Doktora/Tezli Yüksek Lisans/Tezsiz Yüksek Lisans/Özel Öğrenci) uygun olarak kayıt esnasında kullanmanız gerekecek formlarda ekte bilgilerinize sunulmuştur. Açıklamalarda belirtilmiş olan formları çıktı almış olarak (ders kayıt formundan 3 nüsha, danışman tercih formundan 2 nüsha olacak şekilde) kayıt işlemlerine gelmeniz Anabilim Dalımız tarafından öğrencilere form verilmeyeceği için önem taşımaktadır. Ders programı daha sonra bildirilecektir.

Bilginize.

Kayıt Aşamaları (Yeni Kayıtlar İçin)
Kayıt Aşamaları (Kayıt Yenilemeler İçin)
Güncel IBAN
 Tarihler
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KAYIT FORMU
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KAYIT FORMU
DOKTORA PROGRAMI DERS KAYIT FORMU
DANIŞMAN TERCİH FORMU